Inspirace a vize

Vydáno:

Chtěl bych se následujícími řádky vyjádřit k textu pana ředitele Stárka ve Speciálu pro ZUŠ 1/2021 „ZUŠ potřebuje vizi!“. Hned v úvodu musím zmínit, že jsem ho poznal na kurzu pro učitele ZUŠ v rámci přípravy reformy našich škol již v roce 2008 ve Vílanci u Jihlavy. Ne všichni učitelé a ředitelé tenkrát jeho myšlenky přijímali lehce. A to přesto, že pan Stárek vedl rovnocenné diskuse, a to i s mladými učiteli, které respektoval a podporoval. Proč mu nyní nevěřit?

 

Když jsem četl jeho letošní článek ve Speciálu pro ZUŠ a později rozhovor v Učitelských novinách, dostavil se pocit zklamání. Byl jsem zklamaný z toho, že jsem na naší škole nedokázal reagovat se stejným nadhledem k tehdy opravdu bezprecedentní situaci. Od března jsem každý den řešil jen samé naléhavé věci. Ty důležité byly před očima, ale neviděl jsem je.
Nechci podceňov

Související dokumenty