Hudba hrou - inspirace pro hudební kouzlení s dětmi

Vydáno:

Kde jinde by měla být hudba hrou než v hudební škole. Pojďme se zkusit oprostit od klasické výuky a přivést více hravosti do hudební teorie. Ráda bych vnesla novou inspiraci a tipy, jak s dětmi hudebně kouzlit.

Hudba hrou – inspirace pro hudební kouzlení s dětmi
Bc.
Jarmila
Závěrková
DiS.
hudební pedagog a autorka hudebních metodických pomůcek
Velmi často sedí děti v lavicích a pasivně naslouchají. Dobře víme, že čím je dítě mladší, tím kratší dobu se vydrží soustředit. Proto je naprosto nezbytné plynule měnit a vytvářet pestrou náplň pro výuku hudební nauky.
Inspirace pro výuku k osvojení si hudební abecedy
a) Použijeme hudební knížečku HUDBA HROU s opičkou Notičkou a nalistujeme si kapitolu Hudební abeceda. Děti si obkreslují předkreslené tóny a povídají nahlas říkanku, která tam je napsaná.
b) S dětmi si hudební abecedu zazpíváme s doprovodem klavíru tak, že zpíváme nahoru a dolů melodii hudební abecedy podle textu říkanky. Díky tomu si děti snáze zapamatují tóny hudební abecedy, což jim pomůže při čtení not.
Kouzlení s barevnou lepicí páskou
Znázorníme notovou osnovu pomocí barevné lepicí pásky na podlahu (viz obrázek).
Pomůcky: barevná lepicí páska, 8 tvrdých papírů A4 a fix
Postup:
a) Na podlahu nalepíme 5 pruhů barevné lepicí pásky a 1 krátký pod. Tím znázorníme notovou osnovu a pomocnou linku.
b) Poté si napíšeme názvy not na tvrdý papír A4 a papíry s názvy not položíme na zem otočené nápisem dolů.
c) Děti rozdělíme na 2 skupiny po 8 dětech. Jedna skupina dětí budou
kouzelníci
a druhou skupinu promění v notičky kouzelným zaříkávadlem „abrakadabra“. Skupina dětí proměněných v notičky si postupně vybírá jednotlivé archy papíru s názvem not, ale nikomu je neukazuje. Pouze se samy podívají a stoupnou si na správné místo v notové osnově na zemi. Poté, co jsou všichni postaveni na svých místech, zacinkáním dáme povel, aby otočily papíry.
Skupina kouzelníků kontroluje, zda děti stojí na správném místě. Nakonec se skupiny prohodí a celý postup se opakuje.
Více informací najdete na www.hudbahrou.webnode.cz.

Související dokumenty