Historicky první ZUŠ Open

Vydáno:

Na více než dvou třetinách českých ZUŠek probíhaly během května poslední přípravy na ZUŠ Open. Předposlední májový den se tak uskuteční první ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ Open“, který inicioval v minulém roce vzniklý Nadační fond Magdaleny Kožené.

 

Historicky první ZUŠ Open
V současnosti studuje v základních uměleckých školách 247 tisíc žáků a festival
ZUŠ Open
měl přispět ke zviditelnění práce a aktivit těchto žáků, kterým se pozornosti na celostátní úrovni příliš často nedostává. Cílem nadačního fondu je právě zviditelnění a podpora systému základního uměleckého vzdělávání, vyvolání veřejné debaty o důležitosti uměleckého vzdělávání a upozornění široké veřejnosti na jeho jedinečnost.
Probíhající celorepubliková mediální kampaň se zaměřuje na zvýšení společenského respektu i prestiže škol a posílení vzájemné komunikace a spolupráce škol na celostátní úrovni. Základní umělecké školy se staly tradiční součástí naší kulturní identity a jsou nejdůležitější institucí, kde děti získávají možnost kvalitně rozvíjet své umění mnohdy dále až k vyššímu studiu a profesionální kariéře. Nejsou to jen pouhé školy. Jsou to veliké dílny na objevování nových a neprozkoumaných zákoutí nejen umění, ale i samotných umělců.
Přípravy a program ZUŠ OPEN - 30. května 2017
V jeden společný den rozehrál happening
ZUŠ Open
téměř tři stovky malých i velkých měst. První ročník akce lákal na žánrově pestrý program plný společných koncertů několika škol pod širým nebem, vystoupení dětí s profesionálními umělci či ve spolupráci se zavedenými festivaly i zkušenými filharmoniky, výtvarné street art projekty a performance. Právě vzájemné propojování a spolupráce škol je součástí primárních cílů fondu.
Vstup na akce 355 základních uměleckých škol byl zdarma a nabídl mimořádnou příležitost zažít umění s dětmi v ulicích často na atraktivních místech, jako jsou zámky, kostely, nádraží či zoologická zahrada. Na své si přišly i malé děti, pro které školy chystaly tvůrčí dílny přímo ve svých školních budovách či zahradách.
Kromě hlavní patronky Nadačního fondu
Magdaleny Kožené
se připojili k podpoře základního uměleckého školství další významní umělci. Spolupatronem projektu je generální ředitel České filharmonie
David Mareček
, garanty dalších jednotlivých uměleckých oborů jsou tanečníci
Jiří a Otto Bubeníčkovi
, designér
Maxim Velčovský
a režisérka
Alice Nellis
. Všechny spojuje chuť myšlenku projektu veřejně mediálně podpořit a osobně se
ZUŠ Open
zúčastnit.
Spolu se zástupci Nadačního fondu se v den konání projektu rozjeli na vybraná festivalová místa. Zástupci fondu i dále oslovovali řadu umělců a významných osobností z různých oborů, kteří se připojili k projektu vyjádřením své osobní podpory školám a
ZUŠ Open
. Někteří, jako například
Ivo Kahánek, Terezie Kovalová, Jakub Kydlíček, Vojtěch Spurný
či
zástupci České filharmonie,
s dětmi přímo vystoupili. Další jako
Jiří Pavlica, Radek Baborák, Anna Polívková, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř
a mnozí jiní podpořili akci v symbolické rovině.
Program prvního ročníku celostátního happeningu
ZUŠ Open
byl díky velkému zájmu o akci ze strany ZUŠ mimořádný. Ve vybraných městech vznikly velké společné akce, například na náměstí v Českých Budějovicích, v Sokolově, v Teplicích, Ústí nad Labem, Brně i Praze. Za zmínku zde jistě stojí večerní společné vystoupení jedenácti pražských základních uměleckých škol v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad či koncerty ve spolupráci s festivalem MHF Pražské jaro. Ve Zlíně se sešly děti na společném muzicírování i vystupování díky dramaturgii zavedeného festivalu ZUŠka?ZUŠka!, mj. ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů. Nejvýznamnější akcí moravské metropole byla přehlídka souborů a sólistů brněnských základních uměleckých škol na Moravském náměstí za účasti zakladatelky a patronky nadačního fondu Magdaleny Kožené. Uměním malých umělců ožila i města Litomyšl, Český Krumlov, Kouřim, Plzeň, Jablonec nad Nisou, Jindřichův Hradec, Jičín a desítky dalších.
Zájem o akci Nadačního fondu Magdaleny Kožené předčil očekávání. Je vidět, že téma role ZUŠ ve společnosti rezonuje. Fond předpokládá, že akce přitáhne požadovanou pozornost a vzbudí diskuzi o reálných aktuálních potřebách a úloze ZUŠ v současné společnosti.
Podrobný program a mapa akcí je k dispozici na www.zusopen.cz.

Související dokumenty