Environmentální témata a výuka na ZUŠ

Vydáno:

Mají témata, jako je udržitelný rozvoj, environmentální výchova nebo změna klimatu, něco společného s uměleckým vzděláváním na ZUŠ? Existují mezi uměním a ekologií nějaké souvislosti? Dává smysl nad tím přemýšlet? A nebylo by chybou témata 21. století přenechat výlučně jiným typům škol s tím, že „nás se to netýká”?

Environmentální témata a výuka na ZUŠ
Jiří
Stárek
Ředitel ZUŠ Hostivař
V současnosti se těžiště důležitých diskuzí ve všech typech škol přesouvá k tématům Strategie 2030+, k revizím vzdělávacích programů a samozřejmě k prioritám, které si ve vzdělávání nastavila nová vláda. V této oblasti, po dlouhé době, dochází konečně k určité kontinuitě. Bývalý ministr pokračuje v práci na MŠMT, ten současný deklaruje, že zahájené procesy změn nejen nezastaví, ale ještě urychlí. Vytvořená, a pedagogickou i laickou veřejností kladně přijímaná, Strategie 2030+ je tak pilířem pro budoucí vývoj i pro nové ministerstvo.
Kontinuita je pro vzdělávání blahodárná, protože zavést a prosadit urči

Související dokumenty