Český rozhlas - veřejnoprávní instituce, co dává lidi dohromady

Vydáno:

Více než deset let trvá spolupráce mezi Asociací základních uměleckých škol a Českým rozhlasem. A to nejenom v podobě koncertů a seminářů, ale hlavně ve vydávání notových materiálů, které výuku na těchto školách obohacují.

Bilance je velmi příznivá. Hudební vydavatelství Českého rozhlasu vydalo v rámci EDICE ZUŠ již přes 40 titulů. (Třicet titulů i v Braillově notopisu.) K tomu můžeme připočíst 32 seminářů či koncertů. Poslední koncert se uskutečnil u příležitosti vydání notové publikace „Nejznámější filmové melodie Karla Svobody“ v úpravě pro čtyři ruce. Akce se konala letos v lednu v Praze v domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.
Už při vstupu do zrestaurovaného gotického sálu, který je zbytkem větší rezidence z doby před polovinou 14. století a pravděpodobně sloužil jako dočasné

Související dokumenty