České předsednictví EU s českými ZUŠ

Vydáno: 5 minut čtení

Následujícím textem přibližuji svůj pohled na představení ZUŠ v Evropském parlamentu, které se konalo ve dnech 5. a 6. prosince 2022 v Bruselu. Přes původní plánovanou účast žáka naší školy jsem se po jeho onemocnění této mimořádné akce zúčastnil alespoň jako „tichý účastník“, a tak vám přináším krátký nezávislý pohled na akci s akcentem na veřejné slyšení Komise pro kulturu a vzdělávání.

České předsednictví EU s českými ZUŠ
Aleš
Hajíček
Ředitel ZUŠ Teplice
Na pozvání paní europoslankyně Michaely Šojdrové, za organizace její kanceláře a dále pod organizací ředitelky ZUŠ Open, paní Ireny Po

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení v základních uměleckých školách
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Oblasti plánování zaměstnanců
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Spolupráce rodiny a školy
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Řízení změny
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení

Poradna

Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace