Byla založena Česká flétnová asociace!

Vydáno:

„Co to je Česká flétnová asociace?“ zeptala jsem se jejího jednatele Miroslava Lopuchovského. Jeho odpověď byla poněkud překvapivá: „V tuto chvíli ‚ja‘, ‚ja‘ a ‚já‘...“ „Prosím? Asi jsem se přeslechla, ne?“ Odpověď zněla: „Ja n Ostrý, Ja na Ryšková a já, tedy Představenstvo ČFA, z. s.“ „Aha,“ opáčila jsem už chápavěji. „Až tento článek vyjde, doufám, že nás už bude víc,“ dodal pan profesor.

Byla založena Česká flétnová asociace!
Marie
Buchalová,
Česká flétnová asociace
Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Marie Buchalová (roz. Kroužková) a mám v České flétnové asociaci na starosti facebookové stránky. Když mne pan profesor Lopuchovský, u kterého jsem studovala flétnu na Pražské konzervatoři, oslovil ke spolupráci v asociaci (a k tomuto rozhovoru), ráda jsem souhlasila a zde je výsledek.
Myšlenka založení ČFA byla vaše. Mohl byste prosím trochu rozvést, jak to celé vzniklo a jak je to s tím zapsaným spolkem a představenstvem ČFA?
My tři jsme založili Českou flétnovou asociaci, zapsaný spolek. Tak zní celý název. Právní forma je tedy „spolek.“ Toto slůvko musí být vždy v názvu. Přišli jsme ale na to, že tam může být i ve zkratce z. s. Každý spolek má představenstvo, které ho řídí, a to jsme my: Jan Ostrý, Jana Ryšková a já (Miroslav Lopuchovský).
Co vás k myšlence založení asociace vlastně přivedlo?
Touha sjednotit všechny lidi, kteří mají stejný zájem - příčnou flétnu.
Proč právě vy tři?
Protože všichni tři učíme (kromě jiného) na Pražské konzervatoři. Dospěli jsme k závěru, že situace je zralá na založení takové organizace u nás, máme podobné názory na výuku hry na příčnou flétnu... A nevadí nám, když se jednou za čas sejdeme a o všem si popovídáme.
Kdy Česká flétnová asociace vznikla?
Do spolkového registru byla zapsána po dlouhých, a pro nás často nepochopitelných peripetiích, 30. dubna 2018.
Povězte nám příběh vzniku asociace trochu podrobněji.
Mysleli jsme, že vše rozjedeme ještě před prázdninami, ale nakonec jsme zvolili postupnější cestu. A udělali jsme dobře. Přes prázdniny náš webmaster pan František Stýblo (patří mu velký dík za dosavadní práci a trpělivost s námi) připravil webové stránky. Ty byly spuštěny začátkem září 2018. (Nesmím zapomenout ani na facebookové stránky, o které se příkladně staráš. Za to ti patří velký dík!) Necelé dva měsíce byly webové stránky volně přístupné a my jsme se snažili naplnit je zajímavým obsahem.
A podařilo se?
Rád bych doufal, že ano. Zaměřili jsme se hlavně na hledání regionálních korespondentů. V této chvíli jich máme osm a intenzivně sháníme další. Třeba nám v tomto snažení pomůže i tento rozhovor, protože, jak vím, Speciál pro ZUŠ chodí do většiny českých ZUŠek.
To je samozřejmě skvělé. ZUŠky a hlavně jejich pedagogové a žáci jsou jistě potenciálními zájemci právě o tuto tematiku. Ale pojďme dál. Co již web ČFA přinesl?
Přinesl základní informace o vzniku ČFA, z. s. Objevily se tam rozhovory s úspěšnými pedagogy Ústředního kola soutěže ZUŠ, dvě skvělé absolventské práce, podrobné informace o konkurzu na místo 1. flétny do orchestru České filharmonie, rozhovory s pedagogy z různých regionů, představilo se i několik základních uměleckých škol, někteří dopisovatelé posílali zprávy ze svých regionů...
To zní skvěle! Kdybych se ale chtěla (jakože chci) přihlásit jako členka do ČFA, co pro to musím udělat?
Přihláška do ČFA je ke stažení na webových i facebookových stránkách. Zájemce ji jen vyplní a pošle e-mailem na uvedenou adresu nebo poštou na adresu ČFA. Kromě přihlášky uhradí roční členský poplatek, a to je vše.
Říkal jste, že webové stránky byly v září a říjnu volně přístupné. Jak je to tedy v dalších měsících počínaje listopadem?
Přístup na webové stránky je úzce spojen s členstvím v ČFA. Od listopadu 2018 budou mít volný přístup na celý web pouze členové ČFA. Konkrétně to bude fungovat tak, že zájemce o členství v ČFA se může přihlásit kdykoliv. Od data, kdy dojdou peníze na účet asociace, bude jeden rok členem asociace se všemi právy a povinnostmi, tudíž i s přístupem na celé webové stránky asociace.
Jaké výhody budou mít členové ČFA?
Kromě přístupu na webové stránky (což si myslím, že je základní věc pro ty, které zajímá dění kolem příčné flétny u nás) to budou slevy na všechny akce pořádané asociací (např. „flétnový den“). Oslovili jsme také hudební vydavatele a máme přislíbeny slevy na nákup not. Jednáme také s některými orchestry a festivaly o slevách na vybrané koncerty.
Myslíte si, že to postačí k tomu, aby se do asociace přihlásil dostatek zájemců?
Teď je hlavně důležité, aby se informace o ČFA dostaly ke všem, které by to mohlo zajímat. Rozhodnutí, zda se stát členem, či nikoliv, je potom pochopitelně na nich. Jsem mírný optimista. Ještě se mi nestalo, že by někdo odmítl spolupráci. Pro tuto chvíli děkuji všem, kteří se už do práce pro ČFA zapojili, tedy i tobě.
Není zač! Děkuji za rozhovor a České flétnové asociaci přeji mnoho aktivních členů a úspěšných akcí, na kterých se bude možné potkávat s lidmi stejného zájmu.
I já ti děkuji, Mary. Měl bych mít přece poslední slovo.:)

Související dokumenty