Bude záležet na nás

Vydáno: 3 minuty čtení

Velmi děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu letošních soutěží, které vyhlašuje MŠMT ČR.

Bude záležet na nás
Bohuslav
Lédl

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Organizační řád soutěží a přehlídek
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Šablony
Bezpečnost
Kvalifikace
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele