Braillův notopis propojuje Českou republiku se Slovenskem

Vydáno: 3 minuty čtení

Od roku 2004 se datuje každoroční spolupráce mezi pražskou Školou Jaroslava Ježka pro zrakově postižené a hudebním Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu. Její součástí jsou pravidelné koncerty konající se v sále školy tradičně v období okolo svátku sv. Mikuláše. Až na jednu výjimku – kdy se koncert nekonal kvůli pandemii koronaviru.

Braillův notopis propojuje Českou republiku se Slovenskem
Jiří
Dohnal
Český rozhlas

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení v základních uměleckých školách
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Kariérové poradenství
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Spolupráce rodiny a školy
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Řízení distanční výuky
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole

Poradna

Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace