AZUŠ - uprchlická krize

Vydáno:

Rada AZUŠ ČR měla a dodnes má za to, že základní prioritou našich škol je dodržování stávajícího legislativního prostředí.

AZUŠ – uprchlická krize
Tomáš
Kolafa
Výkonný tajemník AZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Liberec

Související dokumenty

Pracovní situace

Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Jak zadat školní web
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Zajištění personalistiky ve škole
Kompetence vedoucích pracovníků v oblasti kontroly
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP a speciálně pedagogické centrum
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Strategické řízení a plánování v digitální škole

Poradna

Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Ukončení předškolního vzdělávání
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel