AZUŠ - uprchlická krize

Vydáno: 3 minuty čtení

Rada AZUŠ ČR měla a dodnes má za to, že základní prioritou našich škol je dodržování stávajícího legislativního prostředí.

AZUŠ – uprchlická krize
Tomáš
Kolafa
Výkonný tajemník AZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Liberec

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Novela maturitní vyhlášky
Bezplatné poskytování učebnic
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Jak zadat školní web
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přijetí cizince do základní školy
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost