Asociace základních uměleckých škol ČR v roce 2021

Vydáno:

Rok 2021 je už minulostí. Pojďme se telegraficky ohlédnout a připomenout si nejvýznamnější aktivity Asociace základních uměleckých škol ČR (AZUŠ) v uplynulém roce. AZUŠ má celkem 411 členů, kteří reprezentují více jak čtyři pětiny všech základních uměleckých škol v České republice.

Asociace základních uměleckých škol ČR v roce 2021
Tomáš
Kolafa
výkonný tajemník AZUŠ ČR
Rada AZUŠ ČR
Rada AZUŠ se přesunula do online prostoru, ve kterém se na jaře 2021 scházela každé dva až tři týdny. Častěji se scházeli také členové Rady AZUŠ s řediteli škol ve svých krajích. Většina témat se týkala
neustále se měnící epidemiologické situace, podmínek a organizace vzdělávání
:
*

Související dokumenty