Adventní rozhlasové pohlazení v Břevnovském klášteře

Vydáno:

„Po dokončení práce na úpravách vánočních písní se cítím ještě více být Evropanem. Máme tu stovky krásných koled a vybrat z nich pro každou zemi jen jednu nebo dvě bylo těžké. Věřím ale, že mezi našimi muzikanty a zpěváky probudím zájem hledat nejen ty naše české a moravské, ale i ty naše evropské.“ Milan Dvořák

Adventní rozhlasové pohlazení v Břevnovském klášteře
Jiří
Dohnal
redaktor Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu, Praha
V sobotu 10. prosince se v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze uskutečnil slavnostní koncert k uvedení publikace hudebního nakladatelství Českého rozhlasu „Vánoční písně evropských národů“. O zahájení se postaral dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením sbormistryně Blanky Kulínské. Následně v podání žáků základních uměleckých škol z České republiky a Slovenska, posluchačů Konzervatoře Jana Deyla a HAMU zazněly vybrané evropské koledy. Více než hodinovým programem posluchače provedl s osobitým humorem převor Břevnovského kláštera Prokop Petr Siostrzonek.
Publikace „Vánoční písně evropských národů“ vznikla v Edici ZUŠ na základě spolupráce s hudebním skladatelem a klavíristou Milanem Dvořákem, který koledy upravil za výtvarného přičinění Vladimíra Hanuše. Nahrávku na instruktážní CD natočil sám autor Milan Dvořák a klavírista Miroslav Navrátil. Dílo bylo zpracováno i v Braillově notopisu, a je tak určeno i pro nevidomé a zrakově postižené interprety.
Poděkování za skvělou spolupráci patří všem pedagogům a žákům českých ZUŠ, kteří se na přípravách koncertu podíleli (uč. Ivana Zelenková ze ZUŠ Sezimovo Ústí, uč. Olga Dvořáková ZUŠ Praha 9 - Učňovská, uč. Petra Cillerová ze ZUŠ Praha 8 - Taussigova, uč. Zuzana Selčanová a Egli Prifti ze ZUŠ Praha 10 - Hostivař, uč. Pavel Šimberský ze ZUŠ Litoměřice, uč. Táňa Vejvodová ze ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2, uč. Hana Švajdová ze ZUŠ Olomouc a další). Za zaznamenání stojí i mimořádný výkon nevidomých studentů Ladičské školy Jana Deyla Petra Motla a posluchačky HAMU Ráchel Skleničkové, která s hudebním vydavatelstvím Českého rozhlasu spolupracuje více jak deset let.
Poděkování patří i dalším významným osobnostem kulturního a společenského života, které se koncertu zúčastnily, včetně prof. Vlastimila Mareše, děkana HAMU, a Anny Gondášové, prezidentky slovenské AZUŠ.

 

 

 

Související dokumenty