50. výročí založení ZUŠ Čakovice

Vydáno: 4 minuty čtení

Vážení přátelé a příznivci Základní umělecké školy Marie Podvalové, v tomto školním roce si připomínáme 50. výročí založení naší školy. Základní umělecká škola nese jméno fascinující operní divy, Marie Podvalové, která se v Čakovicích narodila.

50. výročí založení ZUŠ Čakovice
Ivana
Heřmánková
ředitelka ZUŠ Čakovice
Začínali jsme s několika desítkami žáků, jako p

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Bílá kniha
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Školní řád pro základní umělecké školy
Žákovská a studentská samospráva
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek