Zaměstnaný absolvent

Vydáno:

Absolventi škol tvoří jednu z rizikových skupin, která se hůře uplatňuje na trhu práce. Vliv na to má několik dobře známých faktorů, ale asi největším problémem je to, že absolventi nejsou vůbec připraveni na proces hledání zaměstnání. Během celé své praxe se setkávám s tím, že studenti skutečně nevědí, jak hledat zaměstnání, jak sepsat životopis a motivační dopis a jaká je praxe na trhu práce. Myslím si, že toto je jedna z klíčových věcí, která má vliv na další život studentů, a kdo jiný by je měl na toto připravit než právě jejich střední škola.

Zaměstnaný absolvent
Ing.
Monika
Kašparová
 
zakladatelka projektu Pohovor.eu, lektorka, personalistka
Pohovor.eu je unikátní tím, že je veden zkušenou personalistkou z praxe, která pracovala jak v interním personálním oddělení, tak v personální agentuře, proto může studentům zprostředkovat
pohled „z druhé strany“
– jak personalisté přemýšlejí, co hledají, jak probíhá výběr životopisů atd. Pohovor.eu připravil nabídku, která zaplňuje doposud chybějící a velmi důležitý článek v přípravě studentů na hledání zaměstnání. Nabízíme semináře ve 2 variantách – 1. pro studenty, kteří si po SŠ začnou hledat práci, a 2. pro studenty, kteří po SŠ budou pokračovat ve studiu na VŠ.
Seminář pro studenty, kteří si po SŠ budou hledat práci
Tento seminář si klade za cíl připravit budoucí absolventy na proces hledání zaměstnání, poradit jim, na co se připravit, co očekávat a jak se zorientovat na trhu práce.
První část je věnována tomu, jak správně a zajímavě sepsat životopis a motivační dopis. Ukážeme si, jak má životopis správně vypadat, jaké má mít náležitosti, co do něj patří a co naopak nikoliv. Řekneme si, jak ve skutečnosti probíhá výběr životopisů – na co se personalisté zaměřují a co chtějí vědět.
Druhá část je věnována samotnému pohovoru – jak se připravit na pohovor, s čím počítat a co očekávat. Vše bude ukázáno na konkrétních příkladech a případech z praxe. Vysvětlíme, kam personalista míří a co je jeho cílem.
Tento seminář proběhl letos 2x na Mendelově univerzitě a na Masarykově univerzitě a setkal se s velkým zájmem jak na straně studentů, tak na straně zaměstnanců univerzit.
Seminář pro studenty, kteří budou po SŠ pokračovat na VŠ
Vysoké procento nezaměstnaných absolventů vysokých škol je alarmující, nicméně jsem přesvědčena o tom, že když se studenti budou již během studia na vysoké škole na pracovní prostřední připravovat, nebudou mít problém si zaměstnání najít. Sama jsem jako personalista do zaměstnání přijala několik absolventů, a vím tedy, jaké jsou na ně kladeny požadavky.
Vědí to ale i studenti?
Díky svým zkušenostem jsem dospěla k závěru, že řešit tento problém musíme začít právě u studentů středních škol. Abychom mohli tomuto neblahému fenoménu předejít, je potřeba dát studentům informace již teď – jaké konkrétní kroky podnikat, co dělat a jak se na pracovní trh připravit atd. Věřím, že tato osvěta jim může do budoucna velmi pomoci, a myslím, že reakce jedné absolventky VŠ, která má problém získat zaměstnání:
„Tohle kdyby mi někdo řekl dřív, tak to udělám jinak!“
mluví za vše.
Seminář je určen studentům 4. ročníků středních škol a gymnázií, kteří chtějí
dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole. V první části semináře budeme mluvit o perspektivních a rozvíjejících se oborech, po kterých bude za cca 5–6 let poptávka. Řekneme si, jak je to v současnosti a jaký vliv má ekonomická krize na jednotlivé obory.
Druhá, stěžejní část, je věnována konkrétním krokům, které mají studenti dělat již během vysoké školy pro to, aby si po ukončení studia mohli snadno najít práci, byli připraveni na pracovní trh, a měli tak potenciálním zaměstnavatelům
co nabídnout.
Kontakt: monika.kasparova@pohovor.eu.

Související dokumenty