Zahraniční stáže v odborném vzdělávání - přínosy a bariéry

Již 20 let podporují evropské vzdělávací programy výjezdy žáků a studentů středních a vyšších odborných škol do zahraničí. Od roku 2013 se projektů mezinárodní mobility zúčastnilo přes 40 000 žáků a studentů. V posledních letech věnovala Evropská komise zvýšenou pozornost zejména dlouhodobým výjezdům, a v roce 2016 proto vyhlásila iniciativu ErasmusPRO na podporu individuálních zahraničních mobilit v délce tři až dvanáct měsíců. Výjezdů se mohou účastnit nejen studenti středních a vyšších odborných škol a učilišť, ale i čerství absolventi.

Zahraniční stáže v odborném vzdělávání – přínosy a bariéry
Kolektiv autorů Domu zahraniční spolupráce
V souvislosti s podporou dlouhodobých individuálních mobilit realizoval Dům zahraniční spoluprá

Související dokumenty