Začal školní rok - stačí studentům chodit do školy?

Vydáno:

Pražský studentský summit (PSS) dospěl a již po devatenácté nabízí 350 vybraným studentům středních i vysokých škol možnost procvičit si v praxi znalosti, které nabyli ve školních lavicích. Studenti se na pěti setkáních na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze i v průběhu závěrečné čtyřdenní konference budou zabývat nejrůznějšími problémy současného světa. Procvičí si tak své rétorické a argumentační schopnosti, naučí se vyhledávat a analyzovat informace a setkají se s odborníky na nejrůznější témata - od novinářů přes politiky až po vědce.

Začal školní rok – stačí studentům chodit do školy?
 
Laura
Havlová
 
koordinátorka pro vnější vztahy
O SUMMITU
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt s již osmnáctiletou tradicí, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Každoročně vzdělává 350 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky o současných problémech dnešního světa. Nabízí tak mladým lidem jedinečnou platformu pro setkávání a inspiraci. Základem projektu je vzdělávat mladé lidi především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.
NESTAČÍ CHODIT DO ŠKOLY
Mottem letošního ročníku je „Nestačí chodit do školy“ – PSS chce nabídnout studentům větší možnosti rozvoje rétoriky, sebeprezentace, argumentace a schopnosti vyhledávat informace, než je možné stihnout během běžného vyučování. Toho chce dosáhnout během pěti přípravných setkání a následné čtyřdenní konference. Každý ze studentů bude po celou dobu konání ročníku zastupovat jeden stát OSN, NATO nebo Evropské unie a hájit jeho zájmy na fiktivním poli mezinárodních organizací.
Každé z přípravných setkání bude mít navíc předem dané téma, aby se na něj studenti mohli co nejlépe připravit. S přípravou jim vedle týmu dobrovolníků, kteří Pražský studentský summit organizují, bude pomáhat i celá řada odborníků – od novinářů přes politiky až po vědce. Účastníkům jsou k dispozici vzdělávací materiály, které každoročně na nová témata zpracovává přípravný tým PSS ve spolupráci s Výzkumným centrem AMO. Jedná se o tzv. Background reports, tedy podklady k jednání, které studenty s projednávanými tématy seznámí a odkáží je na další informační zdroje.
ŘEKLI O PROJEKTU
Pražský studentský summit se snaží na svá setkávání zvát hosty, kteří mohou studentům předat co nejvíce praktických zkušeností. Vedení projektu pak samozřejmě zajímá zpětná vazba jak od studentů, tak od hostů.
Co tedy o summitu řekli?
Nediplomaticky se přiznám, že vám Pražský studentský summit ve skrytu duše tak trochu závidím. Ano, je to hra. Ale vážná hra a já ji proto také jako vážnou beru. Protože od života se liší snad jen v jediném směru. Poskytuje totiž obrovskou výhodu akademické půdy, tedy – akademickou svobodu včetně odmítání autorit, jednoznačného vyjádření pochyb či zaujímání nesmlouvavých postojů vůči nepřijatelným kompromisům,“
řekl o projektu diplomat a eurokomisař Štefan Füle.
„Z mého pohledu má Pražský studentský summit vynikající koncepci. Je skvělé vidět na jednom místě tolik mladých lidí, kteří se zajímají o dění kolem sebe a snaží se aktivně vstoupit do diskuze. Z pohledu specialisty na pracovním trhu je i dobré sledovat, že tady vzniká prostor pro přípravu na fungování v praxi, protože organizace takové události bude mít určitě velký přínos pro studenty, kteří se toho účastní,“
přidal tiskový mluvčí společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský.
„Summit mi dal mnoho nových zkušeností, přátel i příležitostí. V rámci naší delegace jsem byla zařazena do Světové obchodní organizace a nikdy bych si nemyslela, že mezinárodní obchod může být tak složitý a hlavně zajímavý. Předsednictvo mě překvapilo svou profesionalitou, ale zároveň vstřícným a milým chováním. Vážím si možnosti zúčastnit se exkurze do ČT, seminářů etikety či diskuze na téma duševního vlastnictví. Také návštěva velvyslanectví Jihoafrické republiky bude jednou z mých nejlepších vzpomínek na summit. Konferenci a celý její průběh jsem si moc užila a zúročila jsem poctivou práci, která po nás byla v průběhu přípravných setkání požadována. Summit je skvělý hlavně proto, že schopnosti studentů se doopravdy rozvíjejí a my nyní vidíme, že svět není černobílý a na jeho problémy se dá nahlížet z více stran,“
prohlásila o účasti na PSS studentka Kristýna Staňková.
SUMMIT V ČÍSLECH
Rozdělení účastníků dle krajů
Hlavní město Praha – 44,31 %
Jihočeský kraj – 8,00 %
Jihomoravský kraj – 4,92 %
Karlovarský kraj – 2,46 %
Královéhradecký kraj – 0,92 %
Liberecký kraj – 1,85 %
Moravskoslezský kraj – 11,38 %
Olomoucký kraj – 2,15 %
Pardubický kraj – 1,54 %
Plzeňský kraj – 5,23 %
Středočeský kraj – 4,92 %
Ústecký kraj – 4,00 %
Vysočina – 4,62 %
Zlínský kraj – 3,69 %
Počet delegátů – 334
Počet členů přípravného týmu – 58
Počet simulovaných států – 91
Počet doprovodných akcí – 11
Počet hostů na přípravných setkáních – 55
Jak se studenti mohou přihlásit
Pražský studentský summit rozhodně není jen pro pražské studenty. Středoškoláci z celé republiky se nyní mohou hlásit do Modelu OSN a Modelu NATO, vysokoškoláci do Modelu EU. Přijímací řízení bylo uzavřeno v polovině října. Ani teď ale není situace marná – některé delegace například hledají náhradní členy. Takzvanou „burzu delegátů“ stejně jako podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách
O pořadateli
Odbornou i organizační stránku projektu zajišťuje ve svém volném čase a bez jakéhokoliv nároku na honorář tým šedesáti vysokoškolských studentů, z velké části bývalých účastníků projektu.
Pořadatel projektu, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), je nevládní organizace založená za účelem vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů. Cílem AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění, čehož dosahuje pomocí vzdělávacích, výzkumných a informačních projektů. Díky svým aktivitám je AMO vnímána jako jeden z předních nezávislých zahraničněpolitických think-tanků v České republice.
POZNÁMKA REDAKCE
V lednovém vydání Speciálu pro střední školy č. 1/2013 jsme vám poprvé představili tento projekt článkem Pražský studentský summit: připravte studenty na budoucnost!

Související dokumenty