Z čeho zaplatit studium na univerzitě v zahraničí? S úhradou nákladů může pomoci grant od rodinné nadace manželů Kellnerových

Vydáno:

Studium na zahraniční univerzitě už dnes nemusí být nesplnitelným snem. Počítá-li ale student ve svém rozpočtu s externími financemi, je nejvyšší čas zapracovat na žádosti o grant. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION přijímá žádosti od 1. února do 30. dubna 2021. Stipendia pro akademický rok 2021/2022 jsou určena primárně pro studenty bakalářských programů na zahraničních univerzitách. Hlavní váhu při výběru budoucích stipendistů mají mimořádné akademické výsledky a vysoké nasazení. Z hlediska oborů klade nadace důraz na podporu studentů vědeckých oborů, které jsou na českých univerzitách zastoupeny omezeně, resp. je v Česku nelze studovat. I proto jsou častými příjemci stipendií studenti přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, matematiky) a oborů z nich odvozených, dále pak oborů interdisciplinárních.

Jak žádat o stipendium?
Žadatelé musí vyplnit a odeslat elektronický formulář. Jeho součástí je i vlastní finanční rozvaha, tedy rozpis položek, které žadatel plánuje financovat z vlastních zdrojů, a položek, na které chce využít příspěvek nadace. Ve druhém kroku pak uchazeč o stipendium nahraje požadované dokumenty, jež správní rada nadace potřebuje pro posouzení žádosti. To vše
do uzávěrky, tedy do 30. dubna 2021
.
Co vše je třeba, aby byla žádost o grant kompletní?
Není toho mnoho, ale práci to přece jen dá. Proto doporučujeme nenechávat vše na poslední chvíli. Jednotlivé dokumenty lze do systému vkládat postupně od otevření žádostí 1. února až do uzávěrky 30. dubna. Kompletní žádost musí obsahovat:
*
dopis správní radě nadace (proč by měla podpořit právě daného žadatele, informace ke studovanému oboru a výbě

Související dokumenty