Výkaz PAP

Vydáno:

Jsme střední škola zřízená krajem. Od jakého termínu budeme muset sestavovat výkaz PAP v případě, že překročíme aktiva 100 milionů Kč k 31. 12. 2018?

Výkaz PAP
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ODPOVĚĎ:
V případě, že hodnota netto aktiv bude k 31. 12. 2018 vyšší než 100 milionů Kč, ale k 31. 12. 2017 nikoliv, povinnost nevznikne. Povinnost vzniká až poté, co je vykázaná výše netto aktiv vyšší než 100 milionů Kč po dvě po sobě jdoucí účetní období.