Víme, že nevyřešíme všechny problémy světa, ale můžeme ostatní inspirovat, říká vítězka studentské soutěže firem

Vydáno:

Helena Sojková (18) z Karlínské obchodní akademie a VOŠE v Praze slaví se svým podnikatelským projektem Kupcake velké úspěchy. Výroba potravin bez použití jednorázových obalů zaujala porotu soutěže The Social Innovation Relay v rámci aktivit Junior Achievement, před Vánoci zabodovalo logo v soutěži JA Studentských Firem v Hradci Králové a získalo druhé místo v regionálním finále Soutěž a podnikej.

Víme, že nevyřešíme všechny problémy světa, ale můžeme ostatní inspirovat, říká vítězka studentské soutěže firem
Mgr.
Michal
Kaderka
V čem spočívá váš vítězný projekt Kupcake? Čím myslíte, že porotu v konkurenci dalších 145 soutěžních projektů v The Social Innovation Relay zaujal?
Myslím, že jsme vyhráli, protože jsme do všeho šli srdcem a porota viděla nadšení. Mám sen otevřít si vlastní cukrárnu, jejíž koncept reflektuje mnohé z toho, co trápí naši společnost, a to je plýtvání potravinami i produkce neekologického odpadu. Proto pečeme zákusky z nevzhledných potravin, jako jsou křivé mrkve nebo jablka, která neodpovídají normám. Nevzhlednou zeleninu odebíráme od farmářů na trzích a zároveň vše pečeme do hrnečků, abychom nevytvářeli další zbytečný odpad. Naše vize podnikání je zároveň i osvětou, jak přispět k řešení globálních problémů.
Žije váš projekt i dnes? Získala jste nějaký nadhled a tušíte, zda by uspěl?
Fungujeme nárazově, pořádali jsme catering pro Junior Achievement či významného dodavatele laboratorních přístrojů Schoeller. Zpětná vazba od odběratelů je výborná, ale samozřejmě řeším, zda se projektem uživím. Hledali jsme už prostory, kde bychom mohli péct, a řešili odpovědného zástupce, který by na výrobu dohlížel. Mezitím jsme přišli na to, že nemusíme péct my, ale že můžeme spolupracovat se znevýhodněnými osobami, jako jsou matky na rodičovské či seniorky. S tím počítáme do budoucna jako s další přidanou hodnotou našeho podnikání. Víme, že nevyřešíme všechny problémy světa, ale můžeme ostatní inspirovat.
Co jste se projektem naučila? Co ze získaných dovedností ještě určitě užijete?
Projektem se učím více než školou. Je rozdíl se učit, jak si zařídit živnostenské oprávnění, a pak reálně řešit, jaký druh živnosti se mě týká, čím se mám prokazovat a kde si mám vše vyběhat. Nejdůležitější věc, kterou jsem se naučila, je vést tým. Tým je totiž velmi důležitý, pokud chcete svůj projekt posouvat dál. Radost z úspěchů je o to větší, když se o ni máte s kým podělit. Proto velké díky patří Martině Zelenkové a Klaudii Klukové, protože dohromady tvoříme úžasný tým.
Jak jste ve svých úvahách dál svůj projekt ještě rozpracovala?
V prosinci jsme vyhráli na veletrhu JA Studentských Firem v Hradci Králové ocenění za naše logo a druhé místo v regionálním finále Soutěž a podnikej. Byla jsem smutná, protože jsme nevyhráli, ale pomohlo mi to získat větší nadhled nad našimi aktivitami. Zamyslela jsem se nad našimi aktivitami a došlo mi, že bychom mohli osvětu začít šířit ve velkém, protože to je hlavní cíl projektu, od kterého jsme se teď trochu odchýlili.
V čem vám pomohla škola a s čím jste přišla vy? Co byste bez školy nezvládla?
V prvé řadě jsem se o soutěži dozvěděla ze školy a pomohli mi konkrétní učitelé. Získala jsem podporu při formulaci tezí, popisu projektu a řešení administrativy a navíc jsem nemusela řešit nic s organizátory. Škola je otevřená podnikání, čímž mě podpořila. A částečně mi pomohla i školní teorie, kterou bych na jiném druhu školy nedostala.
Co vám nejvíce pomohlo, abyste pochopila principy podnikání? Jak by podle vás měla výuka o podnikavosti vypadat?
Nejlépe se učím tím, že vše zkouším, narážím na slepé uličky a stále se posouvám. Vidím, co umím nebo co mi nefunguje. Proto by i ve škole mělo být více praxí a žáci by neměli jen poslouchat, jak na to. Jít do podnikání vlastním tělem, teorie se bez provázanosti s praxí vytratí.
V minulém školním roce vaše karlínská obchodka získala dokonce dvě ocenění v soutěži The Social Innovation Relay. Čím si myslíte, že to je?
Škola měla v soutěži šest projektů a dva z nich uspěly. Vedli nás učitelé, podporovali nás a motivovali. Radili nám, ale vše jsme si museli připravovat sami, jako například točení videa. Vedle Social Innovation Relay vyhrála v roce 2017 s projektem „Hračky s příběhem“ první místo Anička Suková v Soutěž a podnikej. Máme štěstí, že vedení školy podporuje reálné studentské společnosti a podnikavost na škole. Každý rok se s kolegy snažíme výuku přizpůsobovat podmínkám současné praxe. Spolupracujeme také s odborníky z praxe, kteří nás navštěvují ve výuce předmětu aplikované ekonomie, pořádají workshopy pro studenty, sdílejí se studenty i s učiteli svoje zkušenosti a dělají také audit činnosti reálných studentských společností. Navštívili nás třeba majitelka Petra Clinic Petra Řehořková nebo ředitel Mitsubishi bank Vladimír Šulc.
Má škola nějaký koncept na podporu podnikavosti?
Děláme si vlastní projekty. Podnikat může úplně každý, každý si může jít za svými sny. Podpora podnikavosti probíhá na dvou úrovních, první je výuka předmětu aplikovaná ekonomie a druhá podpora vlastního podnikatelského záměru a účasti v soutěžích o podnikání. V aplikované ekonomii studenti vedou reálnou společnost a vybírají si z několika podnikatelských oblastí, jako je cestovní kancelář, catering nebo sportovní a vzdělávací akce. Pak se zúčastní výběrového řízení a přihlásí se do programu JA Czech – JA Studentská Firma. Vypracují podnikatelský záměr, vloží kapitál, vytvoří organizační strukturu, vedou daňovou evidenci a firmu celý školní rok provozují. Zisk většinou používají k nákupu učebních pomůcek nebo si jím zlevní studijní zájezdy. Každá studentská firma zpracuje na závěr výroční zprávu a ukončí svou činnost.
Autor rozhovoru je současně i vyučujícím na Karlínské obchodní akademii a VOŠE v Praze.

Související dokumenty