V rámci distanční výuky se mnohé povedlo, jinde jsme jako jazykáři měli značné rezervy

Vydáno:
Za povedený krok nejen pro distanční výuku jazyků považuji, že okamžitě po vyhlášení zákazu přítomnosti žáků ve škole se naše vedení rozhodlo, že budeme jednotně využívat platformu Moodle. Na našem gymnáziu se čtyřletým a šestiletým vzdělávacím programem se toto prostředí využívá již delší dobu v rámci hodin informatiky i v dalších předmětech. Rozhodli jsme se, že pro žáky budou vytvořeny kurzy v rámci jednotlivých tříd a do těchto třídních kurzů budou mít přístup všichni vyučující dané třídy.
S ohledem na nižší ročníky školy to bylo rozumné řešení. Vše bylo na jednom místě, a veškeré informace a úkoly byly tedy snadno dohledatelné. Komunikace s vyučujícími