Tipy pro práci s tabletem na střední škole

Vydáno:

V tomto příspěvku si představíme tři webové platformy, pro které jsou zároveň k dispozici aplikace pro nejrozšířenější operační systémy tabletů (iOS, Android, Windows). Jsou využitelné v podstatě ve všech vyučovacích předmětech a zcela jistě by neměly chybět v repertoáru učitelů středních škol, kteří využívají ve výuce informační a komunikační technologie.

https://quizlet.com/
V rámci Quizletu si procvičují lidé z celého světa znalost slovíček cizích jazyků, otázky a odpovědi či pojmy a jejich definice z nejrůznějších oborů. Uživatelé mohou tvořit vlastní sety pojmů nebo využívat či editovat sety ostatních. Jednotlivé sety lze prohlížet ve formě flashcards nebo procvičovat v několika různých typech cvičení. Velkou výhodou Quizletu je možnost vytvořit si sety přesně podle vlastních potřeb. Aplikace umí automaticky přečíst vložená slovíčka, což ocení především studenti jazyků, protože procvičují nejen psanou podobu slova, ale i výslovnost.
V programu Socrative je možné vytvářet vlastní testy nebo otázky k hlasování. K dispozici je zvlášť aplikace Socrative Student a zvlášť aplikace Socrative Teacher. Učitel připraví jednoduchým způsobem v aplikaci Socrative Teacher testové otázky. Má na výběr ze tří základních typů: ano/ne, výběr z nabízených odpovědí a krátká tvořená odpověď. Vytvořený test je možné spustit ve dvou různých režimech. V režimu „student-paced“ se může student vracet k otázkám a měnit již zadané odpovědi. Druhý režim pak umožňuje pouze jeden pokus o odpověď a absolvování testu v časovém limitu zadaném učitelem. Studenti se dostanou k testu v aplikaci Socrative Student po zadání číselného kódu. Již v průběhu testu učitel vidí, jak který student odpovídá a která otázka mu činí největší potíže.
V rámci programu Socrative můžeme realizovat při různých příležitostech hlasování prostřednictvím tabletu. Lze tak rychle zjistit, kolik studentů zná odpověď na zadanou otázku, případně jaké názory, postoje převažují ve třídě.
Google Earth je velice známá a oblíbená aplikace, ve které se pracuje s interaktivním modelem planety Země, Měsíce a Marsu. Ve školách je práce s Google Earth stále častěji reflektována a zařazována do výuky zeměpisu. Méně často se setkáváme s využitím v jiných předmětech, přitom možností je celá řada. Pomocí této aplikace se můžeme podívat na místa, odkud pocházejí významné osobnosti, absolvovat virtuální prohlídky unikátních budov, hledat potopené vraky lodí, sledovat pohyby živočichů na moři i na souši, změny klimatu, sociální či ekonomický vývoj v různých částech světa. Studentům lze zadávat celou řadu úkolů, při kterých samostatně zpracovávají a vyhodnocují informace z Google Earth a vytvářejí si názor na soudobé problémy.
Náměty pro činnosti s tabletem a spoustu důležitých metodických a technických doporučení k úspěšné práci s tabletem naleznete v nově vydané knize nakladatelství Wolters Kluwer Učíme se s tabletem. Kniha vznikla ve spolupráci Ondřeje Neumajera, Lucie Rohlíkové a Jiřího Zounka, kteří se dlouhodobě zabývají využitím technologií ve vzdělávání. Své zkušenosti z teoretického studia, praktického ověření práce s tablety ve školách i z mnoha realizovaných školení pro různé cílové skupiny (učitelé, senioři, osoby se specifickými vzdělávacími potřebami) shrnuli do publikace, která je první svého druhu v České republice.
Pro knihu je zpracována rozsáhlá online podpora na webových stránkách http://www.ucimesestabletem.cz/, kde si můžete prohlédnout více než sto inspirativních videoukázek práce s tabletem a získat odkazy ke konkrétním osvědčeným aplikacím.
ZDROJE
-
NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. a J. ZOUNEK. Učíme se s tabletem. Využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 192 s. ISBN 978-80-7478-768-3.
-
NEUMAJER, O. Diskuze o tabletech je potřebná, musí ale vycházet z objektivních dat. Řízení školy. 2015, roč. 12, č. 7. ISSN 1214-8679.
-
VAŇKOVÁ, J. a M. ČERNÝ. Google Earth (nejen) ve výuce zeměpisu a dějepisu. [online]. [cit. 30-07-2015]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13699/google-earth-nejen-ve-vyuce-zemepisu-adejepisu.html/.