Tak trochu jiná expedice: do divadla!

Vydáno:

Expediční týdny jsou pro alternativní vzdělávací program ALT Gymnázia Na Zatlance (GNZ) povinné. Běžně se třídní skupina pohybuje v terénu mimo školní prostředí a získává reálné zkušenosti z praktických úkolů v přírodě nebo třeba v zapadlých sudetských vesnicích. V rámci předmětu Tvorba je tím neprobádaným terénem právě divadlo.

Tak trochu jiná expedice: do divadla!
Mgr
Romana
Bartůňková
vyučující předmětu Tvorba a VV, Gymnázium na Zatlance; externí vyučující na VŠ UMPRUM Praha
Školní divadlo není ničím novým. Čas od času se na většině SŠ najde několik nadšených studentů a učitelů, kteří mají chuť zkusit si divadlo osahat i z druhé strany, z pozice tvůrců a protagonistů. Každoroční bohatá účast školních divadelních souborů v soutěži Studentská Thálie je toho důkazem. Na Zatlance má divadlo také svou tradici. Již podruhé od založení „zatlankovského“ divadelního souboru UnderZ zvítězila ve Studentské Thálii tato skupina studentů v kategorii neuměleckých škol, konkrétně loni se hrou Za nás bylo líp.

Související dokumenty