Středoškolská soutěž Zaúčtuj To!

Vydáno: 8 minut čtení

O tom, že soutěžit se dá v takřka v každé disciplíně, se v letošním roce přesvědčilo 79 tříčlenných týmů z celé České republiky, které ve čtyřech základních kolech porovnávaly své znalosti a dovednosti z účetnictví. Do dvoudenního GRAND finále soutěže se však probojovalo pouze 12 nejlepších týmů.

Středoškolská soutěž Zaúčtuj To!
Mgr. Ing.
Lucie
Formanová
Ph.D.
Zakladatelka a hlavní organizátorka soutěže Zaúčtuj To!
V úvodu tohoto článku bych ráda představila středoškolskou soutěž
Zaúčtuj To!
Jedná se o soutěž, která vznikla v roce 2022 pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a za významné podpory poradenské společnosti
BDO Czech Republic
. Již v prvním ročníku zaznamenala obrovský úspěch, neboť se do ní přihlásilo 74 soutěžních týmů (z kapacitních důvodů se jich přitom může přihlásit nejvíce 80). Následujícího, druhého ročníku soutěže, který se konal ve školním roce 2022/2023, se zúčastnilo celkem 79 soutěžních týmů. Ročník se konal pod záštitou nejen
MŠMT ČR
, ale taktéž
Svazu účetních České republ

Související dokumenty

Pracovní situace

Organizace odborné praxe - směrnice
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Organizační řád soutěží a přehlídek
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Co je to whistleblowing?
Začínající učitelé
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Jaké typy podnětů na základě zákona o ochraně oznamovatelů se mohou týkat škol?
Kdy mohu ve škole používat ChatGPT?
Jak postupovat při podání žádosti o přezkoumání výsledku hodnocení společné části maturitní zkoušky formou didaktického testu?
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Školský zákon a jeho vyhlášky
Jak je to s promítáním filmů ve škole?
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka

Poradna

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví