Středoškoláci

Vydáno: 7 minut čtení

Byť studium víceletého gymnázia trvá i osm nebo šest let, tedy pokrývá vývojově dlouhé období od jedenácti do devatenácti, když řekneme „středoškolák“, máme zatím asi na mysli stále víc studenta po ukončení povinné školní docházky, tedy mezi patnáctým a devatenáctým rokem života. Neměli bychom zapomínat, že jde o část vývojového stadia puberty a adolescence, současně ovšem musíme pamatovat na sociální roli studenta. A na obzoru už se vynořuje opravdová dospělost.

Středoškoláci
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Obojí hraje významnou roli při úvahách o této skupině. Je pravda, že žádná věková ani sociální kategorie nepředstavuje homogenní skupinu, takže výroky o tom, jaká je současná generace mladých lidí jako celek, jsou nevypovídající a spíše zavádějící. A nijak moc nám neposlouží k lepšímu porozumění. Vi

Související dokumenty

Pracovní situace

Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Zákonný zástupce
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Manuál krizové komunikace
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Organizace odborné praxe - směrnice
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Role zřizovatele v pedagogické oblasti

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Platnost zkoušky
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Pomůcky
Žák v zahraničí
Vyživovací povinnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz