Středoškoláci mění s Ekoškolou své okolí

Vydáno:

 

Středoškoláci mění s Ekoškolou své okolí
Martina
Hoferová,
vzdělávací centrum TEREZA
Žáci středních škol zapojených do programu Ekoškola mění prostředí školy i okolí tak, aby se v něm cítili lépe a zároveň byli šetrnější k životnímu prostředí. Program Ekoškola, který v České republice koordinuje TEREZA, vzdělávací centrum, školám nabízí možnost věnovat se tématům odpady, energie, voda, prostředí školy, biodiverzita, šetrný spotřebitel a klimatické změny. Nově nabízí i aktuální téma – zodpovědná spotřeba jídla. Ekotým, složený ze žáků, učitelů, případně dalších zaměstnanců školy, si zvolí téma a podle výsledků podrobnějšího průzkumu školy si stanoví cíle a naplánuje kroky k jejich dosažení. O své práci informuje ve škole i v okolí prostřednictvím lokálních médií či akcí pro veřejnost.
Okolí své školy změnili také žáci Masarykovy střední školy Letovice. Změnu přibližuje koordinátorka programu ve škole Mgr. Miroslava Vítková: „Ekoškolou jsme už čtvrtým rokem. Náš ekotým je složen z 18 studentů různých technických a uměleckých oborů. V předcházejícím roce se nám podařilo zvelebit mez s domem přilehlým k naší zahradě, chodník vedoucí na naši zahradu a některé historicky zajímavé body Letovic. Vše proběhlo ve spolupráci s městem, ZŠ a MŠ Letovice. Mez jsme vyčistili a zasadili do ní keře, poopravili jsme dům a vybudovali nový chodník. Společně se základní školou a historiky jsme vytvořili informační cedule, které si rádi přečtou jak místní, tak i turisté.“
Více na www.ekoskola.cz.
Tento článek byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Související dokumenty