Statutární zástupce

Vydáno:

Prosím o odbornou radu ohledně statutárního zástupce ředitele školského zařízení: Statutárním zástupcem našeho školského zařízení je účetní (pracovní smlouva) a zastupování má řešeno v dodatku smlouvy s účinností vždy na 1 rok, poslední z prosince 2019. Po tomto posledním termínu u tohoto zaměstnance ovšem došlo k vysoce závažnému a vícečetnému pochybení, z účetního hlediska přímo ohrožujícímu ekonomický chod organizace. Po projednání se zřizovatelem se potvrdilo velmi vysoké riziko takového jednání, a tudíž naše shoda ve smyslu potřebného, a pokud možno okamžitého ukončení jeho zastupování na pozici statutárního zástupce. Prosím o radu, jakou formou je možné ukončit zastupování, a je to vůbec možné před uplynutím té roční lhůty v dodatku smlouvy? Máme správně nastaveno zastupování formou dodatku k pracovní smlouvě? Pokud ne a je vhodnější právní forma jmenování statutárního zástupce, je možno provést jmenování nyní, i kdyby s tím – tedy se změnou právní formy zastupování – současný zástupce nesouhlasil, a když je platný dodatek smlouvy? Jmenováním se automaticky dodatek smlouvy, respektive pracovní smlouva stává neplatnou? Bylo by následně po jmenování možné tohoto zástupce v krátké lhůtě odvolat, aby odvolání bylo právně nenapadnutelné? Jsme příspěvková organizace, statutární zástupce zastupuje ředitelku v případě nepřítomnosti v plném rozsahu. Přesné znění dodatku k pracovní smlouvě:

Sjednaný druh práce: zástupkyně ředitelky pro věci ekonomické a v době dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky zástup v plném rozsahu. Sjednaná doba: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. (Původní zařazení ve smlouvě je účetní, dodatkem smlouvy je rozšíření o statutárního zástupce, původní účetní zůstává.)
ODPOVĚĎ:
Předpoklad 1
Zástupkyně ředitelky
a)
není pedagogický pracovník,
b)
vykonává činnost účetní, tento druh práce je „rozšířen o statutárního zástupce“, tj. lze je chápat jako kumulovaný druh práce (kumulování práce „řadového“ a „vedoucího“ zaměstnance),
c)
řídí organizační útvar příspěvkové organizace.