Stanovení přímé pedagogické činnosti třem zástupcům ředitele

Vydáno:

Vycházím z nařízení vlády č. 75/2005 Sb. § 4 odst. 2. Ve škole máme 16 tříd na obchodní akademii a 3 studijní skupiny na vyšší odborné škole. Mám jednu statutární zástupkyni, která má na starosti záležitosti vztahující se ke všem třídám na obchodní akademii i vyšší odborné škole, tj. dohromady k 19 třídám a skupinám, učí tudíž šest hodin týdně. Druhý zástupce, jmenovaný pro obchodní akademii, má na starosti 16 tříd OA, a učí proto osm hodin týdně, třetí zástupce, jmenovaný pro vyšší odbornou školu, má na starosti tři studijní skupiny VOŠE a řadu provozních nepedagogických záležitostí, učí proto 14 hodin. Je možné to takto nastavit?

 

Stanovení přímé pedagogické činnosti třem zástupcům ředitele
PhDr.
Jiří
Valenta
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle jemu přiděleného počtu tříd (§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 75/2005 Sb.). Přitom rozhodnutí o tom, kolik tříd (a v případě VOŠ studijních skupin) bude přiděleno jednotlivým zástupcům ředitele, je ve výlučné pravomoci ředitele školy. Z platné právní úpravy tedy nelze dovozovat žádné omezení ředitele školy v tom, kolik tříd nebo studijních skupin může či musí jednotlivým zástupcům ředitele přidělit. Lze tedy např. připustit situaci, kdy je každému ze zástupců přidělen takový počet tříd nebo studijních skupin, který v jejich součtu neodpovídá celkovému počtu tříd nebo studijních skupin ve škole. Jinými slovy je možné např. přidělit každému ze zástupců ředitele úplně všechny třídy v rámci školy (např. se záměrem, že každý ze zástupců bude mít na starosti jinou oblast řízení pedagogického procesu v těchto třídách). A naopak - ředitel školy může přidělit jednotlivé třídy svým zástupcům tak, že jejich prostý součet ani nedosáhne celkového počtu tříd ve škole. Postup ředitele školy při stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti jednotlivým zástupcům ředitele školy, jak je popsán v zadání dotazu, je zcela v souladu s platnou právní úpravou.