Spotřeba poštovních známek

Vydáno:
Spotřeba poštovních známek
Ing.
Miroslava
Kočová
 
 
Jsme střední škola, zřízená krajem. Nákup poštovních známek účtujeme MD 263/D 261. Jak účtovat spotřebu MD 518/D 263 nebo MD 501/D 263? Slyšeli jsme různé názory při kontrolách.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
Na účtech účtové skupiny 50 se zachycují spotřebované nákupy v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách a neskladovatelné nákupy. Na účtech účtové skupiny 51 se účtují prvotní náklady na externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Zvolený způsob účtování tedy závisí na tom, zda budete poštovní známky (které jsou ceninou) považovat spíše za materiál nebo za přijatou službu. Pokud se jedná o poštovné, zde se jedná v každém případě o službu účtovanou na účet účtové skupiny 51. Pokud použijete známku místo toho, že dopis odnesete na poštu a necháte si vystavit potvrzení, jedná se dle mého názoru o službu stejně jako v případě vystaveného potvrzení místo známky. Pokud se chcete vyhnout problémům při kontrolách, doporučuji vše ošetřit ve vnitřní směrnici. Důležité je také vždy zachovat stejný účetní postup.