Soutěž Ideathon jako prostředek pro navázání spolupráce středoškoláků a firem

Vydáno: 5 minut čtení

Při snad každém setkání se zaměstnavateli se ozývá jejich volání po pracovitých absolventech škol, kteří jsou připraveni okamžitě nastoupit do praxe. Zpravidla to je i doplněno poznámkami typu, jak dnešní mládežníci chtějí mít všichni vysokou školu, „nikomu se nechce pracovat“ a učební obory zejí prázdnotou. Metaforicky lze říct, že tito zaměstnavatelé se dívají na školství optikou, která by ho vrátila do minulého století. Důsledkem toho by se tak měli žáci podle některých z nich připravovat uspět ve světě, který již dávno neexistuje.

Soutěž Ideathon jako prostředek pro navázání spolupráce středoškoláků a firem
RNDr.
Jan
Břížďala
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, je autor webu E-ChemBook či zadání chemických olympiád

Související dokumenty

Pracovní situace

Organizace odborné praxe - směrnice
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Vysvědčení na střední škole
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Řízení změny
Oblasti plánování zaměstnanců
Kariérové poradenství
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Platnost zkoušky
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání