Slunovracení slaví půlkulatiny

Vydáno: 4 minuty čtení

Slunovrat byl v minulosti oslavován ve všech evropských kulturách a odnepaměti byl považován za nejmagičtější den v roce. A že to byly velkolepé oslavy. Již naši předkřesťanští předkové věděli, že slunovrat signalizuje začátek něčeho nového, přinášející novou sílu, energii, nadšení či elán. Přesně tyto aspekty přináší pro učitele i žáky každý nový školní rok.

Slunovracení slaví půlkulatiny
Mgr.
Marcela
Kiliánová
učit

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Komisionální zkouška žáka střední školy
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Individuální konzultace na půdě školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Absolutorium - konzervatoř

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka Aj
Platnost zkoušky
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Pomůcky
Výkaz práce
Vyživovací povinnost
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon