Rozjet školní Instagram není práce pro čtvrťáky, chce to nasazení

Vydáno:

Náš externí spolupracovník Michal Kaderka je vyučujícím mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Požádali jsme jej, aby napsal článek o vedení školního instagramového účtu, a on nám nabídl rozhovor se svými studenty, kteří se rozhodli v rámci výuky založit a rozvíjet neformální školní účet na Instagramu. "Zatlankovskými" studenty, kteří se do práce na Instagramu společně pustili, jsou Jiří Svoboda (19), jenž mimo jiné píše pro nejvýznamnější server o startupové scéně CzechCrunch.cz, a Jan Kopřiva (19), který do loňského roku působil jako redaktor oficiálního webu hokejové Sparty.

Rozjet školní Instagram není práce pro čtvrťáky, chce to nasazení
Mgr.
Michal
Kaderka,
koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání a učitel
mediální
výchovy na Gymnáziu Na Zatlance, Praha
Měli jste mezi sociálními sítěmi vybrat ty, které se hodí pro komunikaci školy. Twitter jste zavrhli, ale zvolili jste si Instagram. Proč?
JS: V Instagramu jsme viděli mnohem větší perspektivu. Vést Twitter je časově náročné na vyhledávání obsahu a jeho formulaci. Zároveň jsme nechtěli, aby byl Twitter jen zkráceninou facebookových příspěvků. Twitter vnímám jako nástroj korporátní komunikace pro zákaznickou podporu a počet vrstevnických účtů je omezený.
JK: Hlavním komunikačním kanálem školy zůstává web a Facebook, kde jsou nejdůležitější informace. Pokud máme volit mezi Instagramem a Twitterem, tak je pro nás efektivnější oslovovat lidi na Instagramu. Na spuštění obou sítí jsme měli omezené kapacity, proto jsme se nakonec rozhodli jen pro Instagram.
Čím se snažíte oslovit širokou veřejnost mimo Zatlanku? Nebo míříte jen na studenty a komunitu absolventů? Jakou informaci bych měl o Zatlance získat, když vás budu sledovat?
JS: Začali jsme sledovat současné a bývalé studenty a věřili jsme, že se komunita sledujících organicky rozšíří. V první vlně jsme se soustředili na zhruba osmdesátku lidí, které jsme znali. Nyní vidíme, že se připojili další studenti a začaly nás sledovat i účty jiných škol.
JK: Cílem je prezentovat Zatlanku jako moderní školu a být alternativou k oficiálním komunikačním kanálům, jako je web a Facebook. Začali jsme proto využívat samostatný hashtag #gnz a dali si ho do profilové fotky. Vizuálním dojmem jsme rozhodně nic nezkazili.
Instagramové účty obvykle spravují kvůli adresné odpovědnosti jednotlivci. Jak vypadá práce při obsluze účtu v tandemu?
JS: Máme celkem shodu, jak by měl být účet veden. Proto si vzájemně věříme a každý tam dáváme obsah za sebe.
JK: Spoléháme na vlastní intuici a předpokládáme, že ten druhý by jednal podobně. Jediné, na co stále zapomínáme, je přepínat mezi školním a soukromým účtem.
Pro zvýšení sledujících jste si vybrali sadu zajímavých hashtagů. Podle jakých kritérií jste postupovali a dokážete vyhodnotit, které hashtagy vám při rozšiřování povědomí o vašem účtu pomohly?
JS: Když jsme se rozmýšleli, jaký obsah budeme na Instagram dávat, tak jsme chtěli každý příspěvek nějak kategorizovat. Nechtěli jsme, aby byl účet shlukem náhodných fotografií. Pod hashtagem #nazatlance jsme původně chtěli ukazovat prostory, ale postupně se z něj stal obecný hashtag, stejně jako #gnz. #ZatlaArt používáme pro umění a výstavy na chodbách, #alt zase připojujeme k naší alternativní třídě, která je nyní nově na gymnáziu otevřena. #lidenazatlance měly být tváře lidí, ale studenti se nechtějí nechat fotit a být zveřejňováni pod nějakou institucí. Tváře a lidé jsou ale podle nás jednou z nejatraktivnějších forem obsahu.
JK: Zda se nějak závratně šíří povědomí o našem účtu, nevíme. Známe jen počet sledujících. A na zjištění toho, co nám funguje a co ne, nemáme ještě dostatek dat. Nepochybně ale zabírají Insta Stories, jejich sledovanost je velmi vysoká.
Řešili jste vizuální strategii? Jaké filtry pro úpravu fotografií jste zvažovali?
JS: Neměli jsme jednotnou strategii, chtěli jsme jen, aby fotky byly pěkné.
JK: Každé foto se hodí na něco jiného, jinou kompozici a filtr bude mít školní akce a odlišně budeme přistupovat k fotce plakátu či archivnímu snímku s absolventy. Účet budeme předávat, tak ani nechceme své následovníky omezovat tím, že budou muset řešit námi prosazovanou vizuální jednotu.
Přirozeně jste postupovali s akvizicí sledujících ve škole a výzva sledovat školní účet byla vyvěšena ve škole takřka všude. Jak nabíhal počet sledujících a jaký byl zhruba podíl těch, kteří nyní Zatlanku navštěvují?
JS: Z první stovky těch, které jsme začali sledovat, byla úspěšnost konverze poloviční. Pak jsme se již museli soustředit na nabírání sledujících přes obsah. Nyní jich máme necelé tři stovky. I přesto, že nám jde o propagaci školy, účet pojímáme jako studentský a do této chvíle jsme se nedostali k procesu zoficializování.
JK: Načasovali jsme spuštění účtu v týdnu, kdy byl maturitní ples, den otevřených dveří a třetí den nešla voda. To jsme dávali na Insta Stories a tím se povědomí o našem účtu rozšířilo mezi další skupiny. Takže zafungoval i princip náhody. Samotný den otevřených dveří nám přivedl 20 nových sledujících.
Za čtyři měsíce jste zveřejnili 16 příspěvků. To vás účet přestal bavit, nebo je těžké získat obsah? Jakou slepou cestu jste našli?
JS: Byli jsme hodně aktivní na začátku, ale vzali jsme si na čtvrťák velké sousto. Čím víc se blíží maturita, tím méně je času. Hodně lidí si myslí, že práce na Instagramu spočívá jen v přidávání fotek, ale jde o shánění obsahu, což nikdy není jednoduché. Jedná se o permanentní komunikaci s ostatními, potřebovali bychom udržovat komunikaci oboustranně.
JK: Měli jsme velké oči, i když jsme věděli, že bude málo času. Je nutné více komunikovat dovnitř školy a nejsme na všech akcích. V každé skupině či třídě by měl být někdo, kdo si na nás vzpomene a pošle foto. A ví přesně, co potřebujeme. Proto jsme se nyní zaměřili spíše na předání účtu. Adepty jsou studenti našeho ALTu, kteří by účet převzali. I proto už v poslední době nejsme aktivní, protože by nemělo smysl zveřejňovat jen pár příspěvků za měsíc. Raději nejdřív najdeme někoho, komu účet předáme, a poté mu pomůžeme rozjet účet opět naplno.
Rozhovor vedl Mgr. Michal Kaderka, koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání a učitel mediální výchovy na Gymnáziu Na Zatlance, Praha

Související dokumenty