Rendez-vous s...

Vydáno:

Obecně platí, že pro zdar jakékoliv práce je zapotřebí jistého úsilí, vytrvalosti, trpělivosti, nadšení, často i lidské spolupráce. O spolupráci rodiny a školy bylo řečeno snad už všechno. Všichni si uvědomujeme, že dobrý výsledek v podobě harmonicky rozvinutého mladého člověka se dostaví za předpokladu, že stát, rodiče a škola potáhnou za jeden provaz. To znamená, že se budou navzájem respektovat, podporovat a společně budou vytvářet prostředí, které umožní dětem kvalitní osobnostní rozvoj.

Rendez-vous s...
Mgr.
Renáta
Zajíčková
ředitelka Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Způsobů, jak efektivně společně pracovat, bylo popsáno také dost. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o naši zkušenost, která nadstandardně podporuje a rozvíjí vztah mezi rodiči a školou.
Škola je místem, kde se potkává pestrá směsice lidí.
Rozdílný je nejenom věk, ale u dospělých též vzdělání, povolání a zkušenosti. V každé větší škole se nepochybně najde řada úředníků, lékařů, řemeslníků, obchodníků, manažerů, umělců či politiků. Mnozí z nich vybudovali prosperující firmu či úspěšně řídili podnik. A pravě tuto diverzitu jsme se rozhodli využít ve prospěch všech.
Od školního roku 2011/12 vytváříme pro rodiče, studenty i veřejnost prostor pro inspiraci, vzdělání nebo poznání. Několikrát do roka připravujeme setkání – rendez-vous se zajímavým hostem, kterým je buď pedagog školy, nebo rodič našeho studenta nebo student sám. Zveme tedy hosty, kteří patří do naší školní komunity. Tito hosté nám umožňují vhlédnout do zajímavého tématu prostřednictvím workshopu, přednášky, dílny či pokusu.
V loňském roce jsme rendez-vous zaměřili na zajímavosti ze světa přírody. Měli jsme např. s vyučujícím biologie možnost preparovat soví žaludek, a tak jsme zjistili, co všechno sova zbaští a jak dlouho se potrava v jejím žaludku uchovává. Mohli jsme si také vyzkoušet, jak se pracuje s moderními výukovými pomůckami v hodinách fyziky a chemie, např. jsme pracovali s teploměrem Vernier nebo jsme se mohli přesunout na daleký australský kontinent a ochutnat jeho jedinečnost. Pro letošní rok jsme témata nechali volná.
První rendez-vous formou dílny proběhlo v předvánočním čase, kdy jsme za pomoci floristky a aranžérky vytvářeli překrásné vánoční dekorace. V lednu proběhlo setkaní druhé a bylo vskutku originální. Jedním z „našich“ rodičů je Roman Vaněk, známý to kulinář, kuchař a propagátor zdravé, ale chutné kuchyně. Během dvou hodin všechny posluchače vtipně seznámil s nešvary českého stravování. Zájem o tuto přednášku byl nebývalý. A chystáme rendez-vous další. Připravujeme setkaní např. se stylistkou, která nám představí jarní trendy, či majitelem úspěšné počítačové firmy.
Jsme přesvědčeni, a ohlasy tomu nasvědčují, že tato iniciativa podporuje udržování a zkvalitňování vztahů mezi všemi zainteresovanými skupinami školy. Navíc je stále z čeho vybírat, neboť každoročně přicházejí do naší školy noví a noví rodiče a studenti. Těmito podvečery se chceme podělit o vše výjimečné, inspirující a zajímavé. Přejeme si, aby naše rendez-vous oslovovalo stále více a více zájemců a aby přinášelo obohacení či inspiraci do našich životů.

Související dokumenty