Realizujete projekt ze šablon? Dejte pozor na časté chyby ve zprávách o realizaci

Vydáno:

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) průběžně analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů. Prostřednictvím těchto zpráv informují příjemci poskytovatele dotace o dosaženém pokroku v rámci svých projektů. Z výsledků poslední analýzy, která byla zaměřena na výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I, vyplynula poměrně velká chybovost v doložených zprávách o realizaci. Do analýzy bylo zahrnuto více než 800 zpráv o realizaci, které příjemci dotací podali v období od prosince 2017 do konce října 2018. V následujícím článku se zaměříme na to, o jaká pochybení se jednalo, a zároveň v něm příjemci naleznou rady, jak nedostatkům při psaní zpráv o realizaci předcházet.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Realizujete projekt ze šablon? Dejte pozor na časté chyby ve zprávách o realizaci
Ing.
Ivana
Baloušková
MBA
ředitelka odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT
Pouze 28,6 % zpráv o realizaci bez zjištění nedostatku
Z 836 podaných zpráv o realizaci (ZoR) nebylo pouze u 239 zjištěno žádné pochybení. Počet ZoR bez pochybení tvoří cca 28,6 % analyzovaných zpráv. V porovnání s výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci u projektů z výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I je u projektů z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I výrazně vyšší chybovost, a to o více než 10 %.
V celkem 597 případech odevzdaných ZoR výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I bylo zjištěno 1 975 ned

Související dokumenty

Poradna

Granty