Průkaz energetické náročnosti budovy

Vydáno:

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. V roce 2014 jsme si nechali vyhotovit štítky energetické náročnosti budovy. Jakou mají tyto štítky platnost?

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

-
§ 7a odst. 4 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
ODPOVĚĎ:
V § 7a odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že „průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově“, ve kterém naleznete i další informace týkající se průkazu energetické náročnosti. Dalším souvisejícím předpisem je pak vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.