Projekt CTYOnline a Objevitelské soboty

Vydáno:

Ve svém článku představím projekty pro nadané žáky, kterými se v Centru pro talentovanou mládež zabýváme. První z těchto projektů, „CTYOnline“, má skutečně mezinárodní povahu a je určen středoškolským studentům. Druhý z nich, „Objevitelské soboty“, se zaměřuje na talentované děti ve věku 5-15 let.

Projekt CTYOnline a Objevitelské soboty
Jeanne
Bočková,
ředitelka Centra pro talentovanou mládež, z. s., a Objevitelských sobot, s. r. o.
Komu jsou programy CTYOnline CTY university Johnse Hopkinse v USA, které u nás organizuje Centrum pro talentovanou mládež, určeny a co je jejich hlavním cílem?
Kurzy CTYOnline jsou určeny nadaným žákům středních škol, kteří mají hluboký zájem o studovaný obor a také velkou motivaci kurzy úspěšně ukončit. Žáci si mohou vybrat celoroční nebo kratší kurzy jak matematického, tak přírodovědného či humanitního zaměření. V nabídce je více než 150 kurzů a neustále ji rozšiřujeme. Pouze nadání pro studium však nestačí. Absolventi těchto kurzů se výborně umísťují v mezinárodních předmětových soutěžích (kterým u nás v Česku obvykle říkáme „olympiády“) a kurzy jsou také výbornou přípravou k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Řada absolventů kurzů CTYOnline byla přijata na přední zahraniční univerzity. Některé kurzy totiž shrnují látku nejen celé střední školy na úrovni gymnaziálního studia v oboru, který si žák vybral, ale i prvního ročníku vysoké školy. Proto je podle mého názoru jen otázkou času, kdy české vysoké školy pochopí, že takto skvěle připraveným žákům mohou s dobrým svědomím umožnit vstup na vysokou školu bez přijímacích zkoušek. Taková příprava vyžaduje velkou motivaci, disciplínu a týdně 10 až 12 hodin studia v angličtině navíc.
Z jakého důvodu tyto vzdělávací programy vznikly, proč jsou ve světě tak oblíbené a proč by měly být zajímavé i pro české žáky středních škol?
Univerzita Johnse Hopkinse v USA si před mnoha lety uvědomila, že nadaní potřebují speciální péči v podobě nejrůznějším způsobem zaměřených výukových programů. Vytvořili první kurzy pro středoškoláky nadané v matematice, postupně nabídku kurzů rozšiřovali a při univerzitě založili Centrum CTY pro talentovanou mládež. To jen u nás máme stále pocit, že nadaní mají výhodu vlastně už tím, že jsou nadaní, a že se o ně nemusíme starat - oni už si nějak poradí sami, jsou přece nadaní. Tím ale přicházíme o velký zdroj národního bohatství. Ve světě nás v tomto ohledu napodobovat nechtějí, proto jsou programy CTYOnline tak oblíbené.
Kurzy připravují středoškoláky na univerzitní studium a umožňují jim již na střední škole studovat kurzy vysokoškolské úrovně. Jak už bylo řečeno, kurzy jsou online, studenti tedy mohou studovat z domova a mají vlastního mentora. To je velká výhoda právě proto, že kurzy probíhají v angličtině. Pro nadané žáky jsou zajímavé ještě z jednoho důvodu: jsou totiž nejlepší přípravou na mezinárodní zkoušky studijní způsobilosti, takzvané AP zkoušky (z anglického Advanced Placement Exam). Jedná se o zkoušky z odborných předmětů, které prověřují znalosti a pochopení předmětu a mezioborových souvislostí v angličtině na úrovni komplexního učiva střední a prvního ročníku vysoké školy. AP zkoušky mohou skládat i čeští žáci (od roku 2014 také na vybraných českých gymnáziích), a prokázat tak své znalosti a schopnosti pracovat v daném oboru na vysokoškolské úrovni.
Žáci tyto zkoušky dělat nemusejí. Jestliže je ale složí, platí tento certifikát mezinárodně (to znamená kdekoli na světě). K mezinárodním AP zkouškám se prostřednictvím Centra pro talentovanou mládež, z. s., partnera College Board v České republice, každoročně hlásí 50-60 žáků. Ve školním roce 2014/2015 se přihlásilo 53 žáků (46 českých a 7 slovenských). Dosáhli skvělých výsledků - průměrné známky 4,0 (na pětibodové stupnici s tím, že nejlepší známka je 5 a světový průměr je 2,89). Potvrdili, že patří svými znalostmi k nejlepším studentům na světě.
Pět let zkušeností a skvělých výsledků jednoznačně potvrdily přínos systému CTY pro talentované středoškoláky. Podařilo se nám vytvořit virtuální gymnázium pro mimořádně talentované. Žákům jsme umožnili měřit své schopnosti v kurzech CTYOnline s těmi nejlepšími ve světě, což je v českém školství bezprecedentní. Pro žáky je to nesmírně motivující. Pro pedagogy, kteří se do CTY zapojili, jsou kurzy CTYOnline inspirací k tomu, jak učit efektivněji i ostatní žáky. Postupně se profilujeme jako organizace, která žáky díky kurzům připravuje na univerzitní studia v České republice i v zahraničí.
Za jakých podmínek je možné se v tomto školním roce do kurzů CTYOnline přihlásit a kde je možné najít podrobné informace?
Skvělé výsledky studentů, zájem a podpora programu ze strany škol, rodičů i žáků samotných přesvědčily správní radu AFCSLS, která všechny aktivity spojené s CTYOnline u nás financuje, aby program podporovala stipendii i ve školním roce 2015/2016. Na webových stránkách http://www.objevitelske-soboty.cz/cty-online je představena nabídka nejoblíbenějších kurzů CTYOnline a podmínky pro jednotlivé semestry. V listopadu otevřeme registrace do jarního semestru kurzů CTYOnline, žáci zahájí studium v lednu 2016.
Stipendium ve výši 30-50% plného kurzovného CTYOnline získává automaticky každý nadaný a motivovaný středoškolák (nebo každá motivovaná středoškolačka), který (která) prokáže své předchozí výborné studijní výsledky a motivaci ke studiu a doloží je formou doporučujícího dopisu od vedení své školy. AFCSLS navíc umožňuje žákům z rodin s nízkými příjmy studovat zcela zdarma.
I když, jak píše paní europoslankyně za KDU-ČSL Michala Šojdrová, která se již řadu let problematikou vzdělávání zabývá, nemají „kurzy CTY v našem vzdělávacím systému žádnou kvalitativně srovnatelnou alternativu“, nepohnulo to zatím úředníky MŠMT k jakékoli významné podpoře tohoto programu. Kdyby ministerstvo podpořilo žáky například formou nezávislého vzdělávacího fondu, ze kterého by mohli čerpat příspěvek na studium podobných programů, byly by kurzy CTYOnline finančně dostupné pro většinu nadaných středoškoláků. To by ale nesměly být nastaveny podmínky tak, jak je MŠMT představilo v minulém školním roce.
Před časem řekl pan Martin Herman, který u nás kurzy CTYOnline prosadil, že špičkové americké univerzity mají miliardy dolarů a jsou také pod určitým tlakem tyto finanční prostředky utratit. Tyto prostředky mohou, podle toho, co říká, získat i naši žáci středních škol, ale jen za předpokladu, že budou výborně připraveni. Platí to stále?
Martin Herman uvedené sdělil jako ukázku toho, že u nás raději bohatství dávkujeme po drobcích, místo toho, abychom vytvořili nějaký systém velkorysé podpory. Kdyby totiž sponzoři podporovali akademicky nadané středoškoláky, mohli by si podporu v zahraničí tito žáci najít daleko lépe později sami - za předpokladu, že budou výborně připraveni, a to platí stále. Oslovili jsme řadu potenciálních sponzorů i firem, bohužel jsme zatím nezískali takovou finanční pomoc, kterou pro program a nadané žáky potřebujeme. A kolik přitom utrácejí tyto firmy ve vrcholovém sportu, například v tenise, v cyklistice a podobně... Těším se na chvíli, až se najde český mecenáš, který bude tak moudrý, že nebude toužit po vlastní sportovní „stáji“ a podpoří skupinu mimořádně nadaných žáků. Ta by pro něj mohla být i z finančního hlediska v perspektivě několika let daleko přínosnější.
Jak jsou kurzy organizačně náročné pro školy?
Školy dokládají, že kurzy jsou pro středoškoláky velice přínosné. Nadaným žákům umožňují vzdělávat se nad rámec školního kurikula. Kromě toho mají velký přínos pro osobnostní růst žáků (zodpovědnost, time management, samostatnost). A žáci se samozřejmě zdokonalují v angličtině. Pokud se středoškoláci hlásí ke studiu na zahraniční vysokou školu, mají zřejmou výhodu. Absolvování kurzů může pomoci i k získání stipendia (např. Bakala Foundation). Některé školy zařazují kurzy CTYOnline mezi volitelné předměty, pak je prospěch žáka v kurzech zároveň ziskem pro celou školu.
Na většině spolupracujících škol je naší kontaktní osobou takzvaný koordinátor CTY, který však radí žákům nejen ohledně výběru a registrace do našeho programu, ale velmi často také s celou studijní kariérou. Koordinátor žákům pomáhá s výběrem kurzů CTYOnline, obvykle v září a v prosinci, tedy před zahájením semestru, řeší případné problémy v průběhu celého školního roku a předává jim mezinárodní certifikáty o úspěšném absolvování kurzů.
Objevitelské soboty
Během posledních dvou let rozšířilo Centrum pro talentovanou mládež svou činnost o Objevitelské soboty pro nadané a zvídavé děti ve věku 5-15 let, které za poslední dva roky absolvovalo již přes 400 dětí. Objevitelské soboty jsou inspirovány programem, který již více než 20 let pořádá CTY Irsko. V létě 2015 pořádalo Centrum pro talentovanou mládež pilotní týdenní letní program pro nadané a zvídavé děti ve věku 5-15 let. Objevitelské soboty a letní program spoluvytvářejí systém podpory talentovaných dětí od předškolního věku do maturity.
Kontakt a další informace naleznete na www.objevitelskesoboty.cz, www.facebook.com/AFCSLS.

Související dokumenty