Problémy didaktického testu z fyziky 2012

Vydáno:

V minulém roce jsem sepsal, rozladěn mizernou prací CERMATu, podrobnou recenzi úloh didaktického testu z fyziky.1) Byl jsem patrně jedním z mála fyzikářů v ČR, které vůbec maturity z fyziky zajímaly. Měl jsem totiž jednoho maturujícího studenta a ten byl chybnou prací CERMATu vážně poškozen. Musel se odvolávat proti vadnému klíči správných odpovědí.

Problémy didaktického testu z fyziky 2012
Mgr.
Pavel
Böhm
 
katedra didaktiky fyziky MFF UK v Praze
Maturujících studentů z fyziky bylo loni v celé ČR podle mých informací méně než 30. Není proto divu, že šlendrián vlastně skoro nikoho nezajímal. Obávám se však, že v tomto roce je situace podobná.
Letošní test považuji za výrazně povedenější, mnohé neduhy z loňského roku se již neopakovaly. Bohužel se v testu objevily hned
dvě závažné chyby, z nichž jednu CERMAT alespoň následně sám objevil, druhou ovšem nejen že neobjevil, ale dokonce si ji dosud patrně ani neuvědomuje.2)
Jednou ze základních dovedností matematiků i fyziků je návyk vycházet jen z těch předpokladů, které opravdu platí.
Když tedy dostanou úlohu:
„Teploměr ukazuje na Zemi 36,6 °C. Kolik ukazuje na Měsíci? (A) 36,6 °C, (B) –80,6 °C, (C) 50,6 °C, (D) 130 °C“
,
mají říci, že teploměr může ukazovat cokoli. Pokud někdo vybral možnost (A), nejspíš si do zadání svévolně přidal informaci, že teploměr měřil tělesnou teplotu třeba Neila Armstronga. Tahle informace ale v zadání chyběla.
Úloha číslo 3 testu z fyziky byla podobná:
„Siloměr umístěný na povrchu Země ukazuje údaj 120 N. Který z následujících údajů by přibližně ukazoval siloměr umístěný na povrchu Měsíce? (A) 20 N, (B) 75 N, (C) 120 N, (D) 192 N“
Správná odpověď je, že siloměr může ukazovat cokoli.
Například kdyby jen na Zemi i na Měsíci natahoval kdokoli pružinu o stejnou délku, ukazoval by pokaždé totéž. Pokud někdo vybral možnost (A), nejspíš si do zadání svévolně přidal informaci, že na siloměru visí závaží o hmotnosti cca 12 kg. Tahle informace ale v zadání chyběla. Udělal to i sám autor úlohy. Potom snížil tíhu závaží na Měsíci šestkrát kvůli menšímu tíhovému zrychlení a za jedinou správnou odpověď označil (A). Chybně – správnou odpovědí mohou být všechny položky nabídky.
Pan Zelený si patrně nedokázal při odpovědi představit siloměr v jiné situaci, než že měří tíhu zavěšeného „běžného školního závaží“. Ve škole se však obvykle studenti setkávají třeba se silou potřebnou k prodloužení drátu či pružiny.3)Úloha by klidně mohla zkoumat třeba to, zda si student uvědomuje nezávislost síly pružnosti na gravitaci. CERMAT by se měl přestat vytáčet a uznat, že úloha není dobře zadaná. Další problém byl objeven až po takzvané
zpětné validaci, ačkoliv jde o chybu, kterou by
správně provedená oponentura úloh
měla odhalit ještě před umístěním v ostré verzi testu.
Jde o „zahřívací“ úlohu číslo 2. Ta vychází z grafu závislosti dráhy automobilu na čase. Graf začíná časem 15 sekund, automobil se po dobu 60 sekund pohybuje rychlostí 72 km/h a dalších 105 sekund stojí. Zadání se ptá, který popis pohybu automobilu odpovídá grafu. Správná odpověď: žádný. Domnívám se (spekuluji), že CERMAT označil původně za správnou odpověď položku (C) Jede rychlostí o velikosti 72 km/h po dobu 75 sekund a pak zastaví. To však nemůže být správná odpověď, protože touto rychlostí jel automobil podle grafu pouze 60 sekund. O tom, co se dělo prvních 15 sekund, nevíme nic.
Bylo by dobré, kdyby letošní
mediální pozdvižení kolem ostatních testů
pomohlo zefektivnit také maturity z fyziky. Možná tak, že by se vůbec nedělaly – pro několik desítek lidí to třeba za ty peníze ani nestojí. Nebo by měla být alespoň zajištěna
opravdu kvalitní oponentura úloh.
Podle mého názoru by měl CERMAT
automaticky zveřejňovat zadání úloh a klíče odpovědí
(včetně odůvodnění, proč je považuje za správné) ihned po dopsání testů. Veřejnost by tak patrně velmi
rychle a zdarma upozornila na případné problémy, které se přes veškerou snahu do ostré verze mohou dostat.
Takzvaná
zpětná validace
není zdaleka zárukou odhalení všech chyb – ve fyzice neodhalila loňskou chybu a neodhalila ani jednu ze dvou letošních. Čekat se zveřejněním na validaci je proto nesmyslné.
Když navíc uvážíme, že
maturanti mají po oznámení verdiktu lhůtu pouhých pěti dnů
na to, aby své výsledky přezkoumali a případně se proti nim odvolali, vynikne potřeba včasného zveřejnění ještě více.
1 Viz http://www.eduin.cz/wp-content/uloziste/311/Statni_maturita/komentar_k_didaktickemu_testu_z_fyziky.pdf
2 Viz http://web.nova.cz/rozhovory/?288085e=301996 (odpověď na dotaz 20:32)
3 Viz http://www.vernier.cz/experimenty/cheb/hookeuv-zakon/