Přijímací řízení, maturitní a závěrečná zkouška ve školním roce 2019/2020: Základní momenty zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Jedním z důsledků usnesení vlády č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, je zákaz osobní přítomnosti žáků ve středních školách, a proto i potřeba ve školním roce 2019/2020 speciálně stanovit pravidla přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání, konání maturitní a závěrečné zkoušky. Cílem článku je shrnout podstatné momenty zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, a vyčlenit nové povinnosti ředitele školy.

Přijímací řízení, maturitní a závěrečná zkouška ve školním roce 2019/2020: Základní momenty zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Termín a náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
Pouze ve školním roce 2019/2020
*
jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách (§ 2 odst. 2 zákona č. 135/2020 Sb.),
*
MŠMT stanoví a zveřejní na internetových stránkách termín konání jednotné přijímací zkoušky (§ 2 odst. 4 zákona č. 135/2020 Sb., v platném znění) a náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (§ 9 zákona č. 135/2020 Sb.).
Organizace a konání jednotné přijímací zkoušky
Zásadní změna v organizaci a konání jednotné přijímací zkoušky spočívá v omezení počtu konání jednotné přijímací zkoušky, a to ze dvou na jedno konání (§ 6 zákona č. 135/2020 Sb.).
V této souvislosti § 6 zákona č. 135/2020 Sb. vymezuje dvě možnosti – dvě varianty školy, ve které uchazeč jednotnou přijímací zkoušku vykoná:
*
ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
*
uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.
Metodický materiál MŠMT Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2020 však doplňuje další možné určení školy, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku: pouze v případě, že v přihlášce v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí1).
Školní přijímací zkouška
Nový aspekt činností spojených s „řádným“ termínem školní přijímací zkoušky spočívá v následujícím:

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost