Přehled aktivity HZS ČR pro střední školy

Vydáno:

V rámcových vzdělávacích programech od mateřských po střední školy je zakotvena problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen „OČMU“) jako soubor znalostí a dovedností, které mají připravit děti, žáky a studenty na zodpovědný přístup k ochraně svého zdraví a života, ochraně majetku a životního prostředí. Je důležité, aby každý znal základní zásady sebeochrany a vzájemné pomoci, aby se uměl adekvátně zachovat v život nebo zdraví ohrožujících situacích.

Přehled aktivity HZS ČR pro střední školy
kpt. Mgr.
Martina
Talichová
celostátní koordinátorka preventivně výchovné činnosti (martina.talichova@grh.izscr.cz)
V rámci středoškolského vzdělávání je cílem vybavit všechny studenty souborem klíčových znalostí a dovedností, kompetencí a postojů tak, aby dokázali přiměřeně ke svým schopnostem předcházet rizikovým situacím a na již vzniklé rizikové situace či mimořádné události účinně reagovat. Aby si jednak uvědomovali potřebu umět sebe a své blízké ochránit a dále aby se postupně seznamovali s právy a pov

Související dokumenty