PR ve školství

Vydáno:

O zkušenosti s profilem školy na sociálních sítích se s námi podělil Zbyněk Kubičík, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Nový Jičín, p. o., školy, která zvítězila v soutěži sCOOL web 2016 v kategorii středních škol.

 

PR VE ŠKOLSTVÍ
Na jakých sítích máte založen profil školy a proč?
Facebook (facebook.com/gymnj): Facebook je hlavním komunikačním kanálem školy s širokou veřejností. Výhodou je možnost oslovit rozsáhlou věkovou škálu (studenty a jejich rodiče). Instagram (https://www.instagram.com/gymnazium novyjicin/): Instagram je komunikační kanál zaměřený na věkovou skupinu do zhruba 25 let, pro kterou již Facebook přestává být atraktivní. Cílem je vizuálně přiblížit dění ve škole a atmosféru studia na naší škole.
Na koho své profily cílíte?
Facebook: zájemci o studium, studenti, rodiče studentů. Instagram: zájemci o studium, studenti, lidé do zhruba 25 let věku.
Kdo profil administruje?
Facebook: Radovan Jansa (učitel OV, Z a IVT - pozn. red.), vybraní učitelé a studenti, kteří projevili zájem vytvářet příspěvky. Instagram: Radovan Jansa a tým šesti studentů napříč ročníky.
Jaké příspěvky publikujete?
Facebook: Publikujeme zde všechny příspěvky z webu školy a příspěvky vytvořené speciálně pro Facebook. Témata jsou různá, zaměřujeme se na propagaci úspěchů žáků, učitelů a školy, publikujeme příspěvky o školních akcích atd. Instagram: Sdílíme fotografie ze života školy. Autory fotografií jsou převážně studenti.
Jaké vaše příspěvky jsou nejúspěšnější?
Obecně ty, které popisují úspěchy školy, žáků a učitelů. V poslední době měl největší ohlas příspěvek o tom, že jsme se stali první Google Reference School v Česku (dosah přes 4000, počet interakcí přes 100). Za úspěšný považujeme příspěvek, který má přes 1500 dosah a alespoň 10 interakcí.
Kdo příspěvky textuje?
Facebook: Část významných příspěvku textuje Radovan Jansa (za pomoci zásad copywritingu). Instagram: Radovan Jansa a tým studentů.
Jaká je frekvence vašich příspěvků?
Publikujeme alespoň jeden příspěvek týdně.
Jakou mají profily vaší školy odezvu?
Pozitivní u všech skupin (rodiče, studenti i uchazeči o studium). Data máme z dotazníků pro rodiče a žáky, které jsme rozeslali v souvislosti s novým webem. Oblibu potvrzuje kontinuálně i narůstající počet followerů.
Co byste poradili ostatním? Co se vám osvědčilo, nebo neosvědčilo?
Co se osvědčilo:
-
zapojit studenty do tvorby digitálního brandu školy,
-
psát texty za pomoci zásad copywritingu a upravovat jejich znění speciálně pro Facebook,
-
publikovat příspěvky v čase s největší čteností (ideálně večer).
Co se neosvědčilo:
-
texty ve stylu „Dne 12. 12. se uskutečnila exkurze...“.
POZNÁMKA REDAKCE
Podělte se s námi o zkušenosti s profilem Vaší školy na sociálních sítích. Pište na radka.mondekova@wolterskluwer.com

Související dokumenty