Poradna: Přítomnost vyučujícího na pracovišti

Vydáno: 5 minut čtení

 

Poradna: Přítomnost vyučujícího na pracovišti
Mgr.
Martin
Kaplán
Učím na soukromé SŠ, a protože mi některé praktiky vedení nepřipadají úplně v pořádku, moc by mi pomohly odpovědi na následující otázky.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Účast na školení během víkendu
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Práce přesčas
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Odměňování platem

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Akce v mateřské škole přes noc
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Dovolená
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Rozpis pracovní doby
Zařazení do platového stupně
Platnost zkoušky
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office