Online zdroje pro výuku dějin 20. století

Vydáno:

K pochopení toho, kdo jsme, jaká je naše pozice a kterým směrem kráčíme, je nesmírně důležité orientovat se v tom, odkud přicházíme a z jakých kořenů vyrůstáme. Jedině tak se můžeme v našem komplikovaném světě neztratit. Znalost dějin 20. století se proto čím dál tím více ukazuje jako klíčová pro pochopení složité, stále rychleji se vyvíjející globalizované společnosti. V opačném případě budeme náchylní ke zjednodušeným, pokřiveným, jednostranným, ahistorickým a propagandistickým manipulacím.

Když před 10 lety začal vznikat portál www.moderni-dejiny.cz, šlo o reakci na do té doby nevyslyšené stesky učitelů dějepisu na zastaralé učebnice a nedostatek kvalitních vzdělávacích materiálů, okomentovaných a uspořádaných pramenů a příkladů dobré praxe, především pro období dějin 20. století. Proto se členové občanského sdružení PANT (nyní zapsaný spolek) rozhodli nabídnout učitelům základních a středních škol společné webové prostředí, ve kterém budou moci jednoduše a přehledně získat výukové materiály (prezenta

Související dokumenty