O umělé inteligenci - sem a zase tam

Vydáno: 4 minuty čtení

Netrvalo příliš dlouho, než jsme se na seminářích mého kurzu dostali k docela ošemetné otázce: Úkoly, eseje, kresby či další výstupy nástrojů umělé inteligence se zcela určitě ve velmi krátké době objevují či objeví i na deskách školních lavic či spíše na digitálních displejích žáků, v cloudech i pracovních stanicích učitelů. Jak ale k takovému dílu přistupovat? Je AI v tomto případě tvůrcem a žák je jen poučeným uživatelem? Nebo je AI pouze zdroj? Nebo snad není sama o sobě ani zdrojem, protože v zásadě vše, co umělá inteligence vyplodí, je víceméně jen kompilátem online obsahu?

O umělé inteligenci – sem a zase tam
Ing.
Milan
Hausner
byvaly reditel ZS Lupacova, lektor a poradce

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka Aj
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Pomůcky
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vyživovací povinnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)