Nové žádosti o podporu pro české studenty zahraničních univerzit přijímá Nadace The Kellner Family Foundation do 12. března 2023

Vydáno: 2 minuty čtení

Nadace The Kellner Family Foundation otevřela 1. ledna 2023 již 14. grantové řízení pro studenty bakalářských programů na zahraničních univerzitách. I letos přijímá žádosti elektronicky. Formulář musí zájemci o podporu vyplnit v průběhu dvou a půl měsíců a nejpozději do 12. března a vložit do systému i všechny dokumenty potřebné k posouzení žádosti. Přihlášky zástupci nadace posuzují v několika kolech. Nejdříve vyhodnotí informace poskytnuté v přihlášce a vybrané studenty pak pozvou k osobním rozhovorům. Přihlášky jsou hodnoceny velmi individuálně. Komisi zajímá každý jednotlivý příběh studentky nebo studenta, jejich motivace, ambice a odhodlání. Nadace podporuje mladé lidi, u kterých je zřetelné jejich zapálení pro obor a kteří mají svůj profesní sen, k němuž by rádi po návratu ze zahraničí směřovali.

Související dokumenty

Pracovní situace

Organizace odborné praxe - směrnice
Vysvědčení na střední škole
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Oblasti plánování zaměstnanců
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování

Poradna

Přestup z VŠ na VOŠ - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přestup z VŠ na VOŠ
Finance
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Příplatek za vedení
Platnost zkoušky
Odpočet hodin
Plavání
Granty
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Kvalifikace