Nová publikace pomáhá učitelům ve výuce k aktivnímu občanství

Vydáno:

Podle řady studií je období školního věku klíčové pro utváření občanských postojů člověka - tedy postojů, které např. ovlivňují v dalších fázích života volební preference nebo ochotu zapojit se do občanského života společnosti. Proto je alarmující, že až 80 % českých středoškoláků si myslí, že lokální, celostátní ani celosvětové problémy nemohou svojí vlastní iniciativou ovlivnit. To vyplynulo z výzkumu společnosti Člověk v tísni, provedeného v roce 2012. Nejen proto by měla být samozřejmou součástí výuky v českých školách i výchova k aktivnímu občanství, jako je tomu na Západě. Užitečnou pomůckou pro učitele, která nabízí inspiraci, jak vnést do života školy témata aktivního občanství, je nová metodická příručka Active Citizens.

Nová publikace pomáhá učitelům ve výuce k aktivnímu občanství
Mgr.
Lucie
Kundra
 
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s.
V rámci projektu Active Citizens, který společně realizovaly v letech 2012 až 2014 vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni a British Council, se šesti desítkám českých učitelů podařilo motivovat přes tisíc studentů k vytvoření vlastních komunitních projektů. V nich se nejčastěji věnovali sociálním, environmentálním a kulturním tématům. Pedagožka Galina Vojvodina ze Střední školy a Jazykové školy s právem jazykové zkoušky ve Volyni, jejíž studenti se zaměřili na zlepšení vztahů mezi mladými lidmi a seniory z domu s pečovatelskou službou, říká:
„Chtěla jsem, aby se studenti stali trochu aktivnějšími. Škola je důležitá věc, ale není to všechno. To, co se naučili v projektu, potřebují dál v životě. Dokáží komunikovat a pracovat se starými lidmi. Umí se sami mezi sebou domluvit, dokáží sami dojít na úřad a zařídit si tam vše potřebné. Naučili se komunikovat, ale i vnímat, co je v jejich okolí špatně. Než něco mohou změnit, musí pochopit, co je problém. A pak teprve najít cestu k řešení.“
Zkušenosti zapojených učitelů i studentů, ale i řadu dalších textů užitečných pro práci se studenty na komunitních projektech, obsahuje nedávno vydaná Metodika programu Active Citizens. Určena je především učitelům středních škol a gymnázií, ale využít ji mohou i volnočasoví pedagogové.
Publikace vychází z příruček
využívaných v rámci globálního programu rozvoje komunit Active Citizens, který v několika desítkách zemí vede British Council, a doplňuje ji řada zkušeností z českého prostředí.
Jedna z autorek publikace, Veronika Endrštová z programu Varianty, říká:
„Aby byli studenti schopni spolupracovat a usilovat o změnu ve svém okolí, musí se nejdříve zaměřit na svoji osobnost, porozumět vlastní identitě a kultuře a také si uvědomit, co máme společného s ostatními, a nebát se odlišnosti. Ve vztahu k místu, kde se snaží o změnu, studenti zkoumají, jak jej vnímají oni sami i ostatní lidé a co jsou hybné síly, které mohou pomoci k dosažení změny. Tyto jednotlivé fáze jsou velmi důležité.“
Metodika se proto podrobně věnuje pěti fázím učebního procesu:
 
já, identita a kultura,
 
já a ty, dialog,
 
my společně,
 
plánování komunitní akce,
 
realizace a vyhodnocení akce.
K těmto jednotlivým fázím lze využít téměř 50 aktivit, které metodika obsahuje. S aktivitami lze pracovat při realizaci celého učebního procesu
Active Citizens
, který vyvrcholí uspořádáním komunitní studentské akce, ale podle zkušeností studentů je mohou vyučující využít i samostatně v rámci různých předmětů. K širokému využití při výuce je určen slovníček metod, který obsahuje popis 12 interaktivních a zábavných metod.
Publikace také obsahuje
několik případových studií
přibližujících práci aktivních studentů i několika celosvětově známých občanských lídrů, které mohou být pro přípravu komunitního projektu inspirací. Studenti se při přípravě a realizaci týmových komunitních projektů zlepší ve formulaci svých myšlenek, ve schopnosti argumentovat, v dovednosti vyjednávání, vedení dialogu a řešení konfliktů.
Osvojí si také řadu projektových kompetencí
(SWOT analýza nebo analýza aktérů), rozvinou svoji sociální empatii a kreativitu. Z kvalitativního výzkumu, který proběhl na deseti školách, na nichž se studenti do programu
Active Citizens
zapojili, vyplynulo, že u 90 % studentských týmů došlo díky spolupráci na komunitních projektech i díky celému učebnímu procesu, který projektům předcházel, ke zlepšení jejich komunikativní, občanské, personální a sociální kompetence a schopnosti řešit problémy.
Interaktivní publikace, která je dostupná online ke čtení nebo ke stažení na webových stránkách
www.activecitizens.cz, obsahuje kromě textů také řadu videí pro hlubší porozumění tématu. Vzdělávací program Varianty nabízí ve spolupráci s British Council školám, které by chtěly metodiku při práci se studenty využít,
konzultace a metodickou podporu.
Pro učitele je také otevřen 50hodinový vzdělávací program Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě, který je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz se skládá ze dvou dvoudenních a jednoho třídenního setkání. V rámci kurzu provedeme učitele tématy vlastní identity, vzájemné spolupráce a dialogu, mapování komunity a plánování projektu a základními koncepty metodiky - oceňující zjišťování (appreciative inquiry), zkušenostní a konstruktivistické učení.
Účastníci budou moci zažít a reflektovat jednotlivé aktivity, načerpat
praktické zkušenosti pro práci se studenty
nebo si ověřit přínosy a nástrahy konkrétních metod aktivního vyučování. V letošním roce proběhne kurz v Praze, a to v těchto termínech: 27. až 28. dubna, 17. až 18. září a 15. až 17. října ( je třeba se zúčastnit všech termínů).
Kurz je určen pedagogům středních škol a pro účastníky je zdarma.
Pro další informace a přihlášení na kurz navštivte webové stránky nebo kontaktujte koordinátorku Veroniku Endrštovou veronika.endrstova@clovekvtisni.cz.

Související dokumenty