Národní VET TEAM - podpora zahraničních výjezdů v odborném vzdělávání od roku 2021

Vydáno:

České odborné školy už řadu let využívají evropský vzdělávací program Erasmus+ k vysílání svých žáků i učitelů na stáže do zahraničí. Za období realizace programu Erasmus+ bylo podpořeno přes 350 odborných škol a na mobilitu vysláno více než 20 000 účastníků.

Prostřednictvím takových projektů mobility účastníci stáží poznají, jak vypadá práce v jejich oboru v zahraničí, výrazně si zlepší své cizojazyčné dovednosti a rozšíří svůj obecný rozhled.
Podpora mezinárodní mobility žáků a studentů patří k prioritám evropské vzdělávací politiky. Pro další období se počítá s tím, že 8 % mladých lidí stráví část svého vzdělávání v zahraničí. Situace v našich odborn

Související dokumenty