Moderní jazykové nástroje podle principů DOMINO

Vydáno: 4 minuty čtení

O využití IT ve výuce cizích jazyků dnes není sporu. Ať již jde o klasické poslechy, podporu TPR, či CLIL, najdeme celou řadu příkladů metod, které stojí za vyzkoušení. Mnohé zdroje využívají licenční politiky a jsou víceméně komerční, mnohé jsou naopak postaveny na otevřených vzdělávacích zdrojích a jsou volně přístupné. Základním problémem, který brání většímu využití takových možností v české škole, je jejich relativní nedostupnost, protože nikdo dnes nemůže strávit svůj pracovní či spíše volný čas neustálým vyhledávacím lelkováním v online prostředí.

Moderní jazykové nástroje podle principů DOMINO
Ing.
Milan
Hausner
bývalý ředitel ZŠ Lupáčova, lektor a publicista, pověřenec pro ochranu
Když na