"Mládež kraji" v Moravskoslezském kraji

Vydáno:

Iniciativa „Mládež kraji“ ukazuje kreativitu a aktivnost mladých lidí v Moravskoslezském kraji. Jedná se o podporu mládežnických iniciativ, v rámci kterých se mladí lidé zapojují do dění v místě, kde žijí. Díky pilotní podpoře Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a pěti měst z Moravskoslezského kraje (Český Těšín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava a Třinec) zrealizovalo na sto mladých lidí celkem dvacet pět různorodých aktivit.

„Mládež kraji“ v Moravskoslezském kraji
MgA.
Petr
Kantor,
pedagog a expert na neformální vzdělávání, Asociace středoškolských klubů ČR
Otevřenost vůči nápadům mladých
Program Mládež kraji umožňuje mladým lidem realizaci jejich vlastních nápadů, kterými oživují dění ve městě a zároveň si sami strukturují svůj volný čas. Funguje díky spolupráci mládežnických organizací s volenými zástupci měst, úředníky a zástupci příspěvkových organizací. Díky tomuto trojúhelníku se zvyšuje kvalita práce s mládeží.
V rámci realizace zájmových a neformálních aktivit se mladí lidé učili komunikovat s volenými zástupci měst a úředníky samosprávy. Zároveň si procvičili komunikaci mezi sebou a s dalšími zájmovými skupinami ve městě. Zkušenost, kterou získali, se také zapsala do jejich profesních životopisů. „Chceme více zapojit mladé lidi z Ostravy a nabídnout jim oporu při realizaci jejich nápadů. Motivujeme je nejen k získání finančních prostředků, ale zároveň i zkušenosti s vedením projektu a jeho zasazením do rámce města,“ říká Marta Szücsová, vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. „V roce 2014 jsme prostřednictvím města Ostravy rozdělili v rámci programu ,Mládež kraji’ 280 000 Kč,“ dodává Szücsová.
Dobrovolnictví a zapojení mladých lidí do života města
Hlavním tématem programu Mládež kraji je podpora dobrovolnictví a zapojení mladých lidí do aktivit, které si sami navrhnou, vytvoří a realizují. Zároveň se mladý člověk v rámci přípravy, obhajoby i realizace vlastního nápadu setkává a konfrontuje s osobnostmi veřejného života v daném městě. To přispívá k jeho budoucí sebedůvěře.
- Posílení vazby mezi mladými lidmi a městem
Projekt posiluje vazbu mezi městem a jeho mladými obyvateli. Zároveň vytváří prostor pro reflexi podpory práce s mládeží a neformálního vzdělávání. U mladých lidí také posiluje aktivitu při tvorbě veřejných politik vůči mladým. Mnoho mladých lidí, kteří realizovali projekty, dnes ví, že existuje několik cest, jak mohou aktivně vstupovat do života města.
- Práce s nápady mladých
Město Karviná vyvinulo model zapojení místní mládeže do veřejného života. Je to jednoduchý postup, jak mohou dát mladí jednoduše a efektivně najevo, co je ve městě zajímá nebo co jim tu chybí, a zároveň dostat okamžitou zpětnou vazbu od představitelů města. Celý proces sestává z několika jednoduchých kroků:
1.
Nápad – zaevidujeme
Během pěti minut si může mladý člověk zaevidovat nápad na webovém portálu www.mladezkraji.cz. Je to nápad, o kterém je přesvědčený, že pomůže zlepšit život v Karviné, a který je zároveň v možnostech jeho a jeho mládežnické skupiny.
2.
Konzultace – získáme kontakt a rozpracujeme
Člověka, který nápad zaregistroval, kontaktujeme. Potvrdíme mu, že o nápadu víme, a pozveme ho na krátkou osobní konzultaci. V rámci konzultace, která může probíhat také online, se nápad připraví do podoby projektového návrhu.
3.
Víkendové setkání – motivujeme, propojíme a zkvalitníme
Na víkendovém setkání se mládež seznámí s projektovým managementem a dokončí žádost na konkrétní projekt, ale také se vzájemně pozná, podpoří a případně propojí jednotlivé aktivity.
4.
Osobní prezentace – prezentujeme a aktivně zapojujeme
Nastává prezentace projektu zástupců neformálních skupin před komisí města, která je složena ze zástupců města (dva úředníci, dva radní), zástupce příspěvkové organizace pracující s mládeží, reprezentanta programu Erasmus+: Mládež v akci. Pro mnohé mladé lidi je to poprvé, kdy se veřejně pokusí obhájit svůj projekt, kterým se chtějí aktivně zapojit do života města. Zároveň je to příležitost pro zástupce města získat přímé informace od mládeže o jejích potřebách či problémech, které je provázejí.
5.
Realizace – realizace a podpora
V průběhu realizace projektu získávají mladí lidé mnoho nových zkušeností. Učí se vedení projektu nebo zodpovědnosti za získané veřejné prostředky. Protože cílem je umožnit realizaci projektu neformálním skupinám, které nikdy projekt nerealizovaly, je zde ze strany města neustálá podpora v podobě pravidelných schůzek se zástupci mládeže. Díky těmto schůzkám se jednotlivé aktivity mládežníků stávají součástí například městských akcí nebo akcí dalších institucí ve městě. Dochází tak nejen k dalšímu síťování jednotlivců, skupin a organizací, ale i k efektivnějšímu využívání dostupných zdrojů.
Tento model přispívá k vybudování komunikačního kanálu mezi zástupci města a mladými lidmi a posiluje také vzájemnou důvěru. Zároveň vytváří prostor pro získání zpětné vazby na otázky dotýkající se mladých lidí v kontextu města.
- Podnikavost
Město, které podporuje mládež v realizaci jejich nápadů, podporuje neformální učení v oblasti projektového řízení a základů finanční gramotnosti při přípravě a realizaci nápadů, jež mohou být přetvořeny až do podoby podnikatelských záměrů. Dochází tak k posílení dialogu mezi městem a mladými lidmi a k větší motivaci být aktivním občanem. Město tak přistupuje k mladým lidem jako k rovnocennému partnerovi pro strukturovaný dialog.
- Iniciativa mládeže
Projekt iniciativy mládeže v rámci programu Mládež kraji musejí iniciovat lidé ve věku 15–26 let, musejí ho sami vytvořit a zrealizovat. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přinášejí změnu a prospěch veřejnosti. V rámci této iniciativy se ve městě vytvoří prostředí, ve kterém se naučí připravovat a vést složitější projekty.
Program „Mládež kraji“ se šíří dál
Inspirace z Moravskoslezského kraje, kde se organizace ujala Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje společně se zástupci měst, se šíří dál. V letošním roce se do aktivit zapojí nově Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.

Související dokumenty