Maturita z češtiny počítá jen s rodilými mluvčími

Vydáno:

Maturanti letos dlouho čekali na verdikt, kdy, jak a jestli vůbec budou maturity probíhat. Ještě napjatější byli ti s odlišným mateřským jazykem (OMJ), které představa maturity z českého jazyka a literatury (ČJL) děsí od prvního ročníku. Je pro ně totiž mnohem náročnější než pro rodilé mluvčí, i když už se v ČR vzdělávali roky.

Maturita z češtiny počítá jen s rodilými mluvčími
Michaela
Jiroutová
META, o. p. s., poradenství pro pedagogy SŠ při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Letos byla maturantům odpuštěna písemná slohová práce, jež je pro žáky s OMJ nejnáročnější a jsou v ní dlouhodobě nejméně úspěšní. Vytvořit ucelený text s vlastními myšlenkami, a to se splněním všech formálních požadavků, v

Související dokumenty