Masové otevřené online kurzy

Vydáno:

Masové otevřené online kurzy (dále jen „MOOC“) nabízejí zdarma špičkové vzdělávání komukoli s internetovým připojením. V zahraničí, především v USA, využívají MOOC už desítky středních škol. V Česku tento fenomén zatím objevujeme, ale první odezvy ze SŠ ukazují, že existuje vůle s těmito formáty experimentovat a využívat je pro zkvalitnění výuky i vzdělávacích služeb. Podívejme se společně na pět hlavních způsobů, kterými mohou střední školy MOOC kurzy využívat.

Masové otevřené online kurzy
 
František
Dalecký
 
konzultant v oblasti managementu a vzdělávání, zakladatel Mimoškolu.cz, externí lektor na Masarykově univerzitě
Blended learning a hybridní předměty
Hybridní vzdělávání a blended learning
(smíšené učení) jsou příbuzné pojmy. V případě prvního jde o to, že velká většina výuky probíhá online a menší část offline, ve druhém případě je poměr nastaven obráceně. Obě varianty však nabízejí příležitost pro využití MOOC na SŠ. Hybridní předmět může být postaven jako seminář programování, v rámci kterého budou studenti studovat
Úvod do programování a počítačové vědy
na Harvardu1). Pokud v online kurzu uspějí a třídě následně
prezentují své výsledky
a výstupy, absolvují tak školní předmět. V průběhu trvání předmětu mohou studenti konzultovat své problémy a řešit je s vyučujícím, jehož role se v takovém případě přesouvá k mentorování a facilitaci při učení.
Blended learning by mohl pro změnu vypadat tak, že v rámci dějepisu využijeme několik modulů z kurzu
Světové historie od univerzity
z Yale2)-
vybrané materiály si studenti mohou doma nastudovat a ve škole pak společně vést diskuzi.
V obou případech dochází k využití studijních materiálů z nejlepších vzdělávacích institucí na světě. A v obou případech má student možnost aktivně přistoupit ke svému učení, využívat technologie a efektivně se vzdělávat.
Položme si nyní klíčovou otázku:
Co mohou studenti získat ze studia MOOC?
 
Učí se novým poznatkům, dovednostem a upravují své postoje.
 
Poznávají nové obory a disciplíny, což jim může pomoci při rozhodování o dalším studiu na VŠ.
 
V rámci některých předmětů se mohou lépe připravit na přijímací zkoušky a formu výuky na VŠ. Platforma
EdX.org
nabízí dokonce přehled kurzů3) pro středoškoláky za účelem jejich přípravy na VŠ.
 
Získávají certifikáty a nové kompetence, které mohou zařadit do svých životopisů a vzdělávacích portfolií.
 
Zlepšují se v informační gramotnosti, ale i ve využívání ICT ve vzdělávání.
 
Učí se sebevzdělávání jako klíčové dovednosti pro 21. století, zlepšují se rovněž v cizích jazycích (především AJ, ale je možné najít i kurzy v NJ, ŠJ, FJ a dalších jazycích).
Využívání studijních materiálů z MOOC při klasické výuce
S rozmachem technologií v našich třídách chápe čím dál více učitelů nutnost dělat výuku interaktivněji. MOOC kurzy mohou posloužit i k tomuto účelu. Pokud chci např. vyvolat v hodinách ZSV debatu o tom, zda může být vražda morální, mohu studentům pustit krátký úsek přednášky jednoho z nejpopulárnějších kurzů Harvardu - Spravedlnost4). Opět využíváme to nejlepší z nejlepšího, zapojujeme technologie a můžeme předpokládat, že zaujetí studentů se jen zvýší.
Další profesní vzdělávání učitelů
O tom, že MOOC kurzy je možné využít v rámci profesního vzdělávání učitelského sboru, jsem psal již v minulých číslech tohoto časopisu. Stojí však za připomenutí, že
potřeba dalšího profesního rozvoje učitelů
je konstantní, a tak tomu zřejmě zůstane. Vedení školy proto může zavést způsob, jak vzdělávání učitelů podpořit díky bezplatným online kurzům (např. místo drahých offline školení). A učitele, kteří prokážou výsledky svého vzdělávání certifikátem o absolvování, mohou ředitelé motivovat dalšími odměnami a benefity. Proč ne?
Podpora sebevzdělávání studentů a školní komunity
Velká část vzdělávání studentů se odehrává za zdmi školy. A vaše škola může hrát i v tomto mimoškolním vzdělávání velkou roli tím, že bude studentům
průvodcem v často nepřehledné džungli vzdělávacích zdrojů a příležitostí.
Škola se tak stává informačním centrem, kurátorem, který připravuje svým studentům na měsíční bázi soubor aktuálních online kurzů, aplikací pro sebevzdělávání, ale třeba i offline akcí, abychom nebyli jen v online světě. A takový přehled jim pak doručuje v tištěné či elektronické podobě. Část studentů této nabídky nevyužije, ale část ano. A pro tento potenciálně velký užitek stojí práce navíc za to. Rozšiřte zmíněnou cílovou skupinu na rodiče a širší komunitu kolem školy a dostanete se k naplňování role školy jako vzdělanostního centra, které má další pozitivní přesahy.
Aktivní vytváření MOOC
České vysoké školy mají k vytváření MOOC spíše odstup. Můžeme však očekávat, že v roce 2015 se začnou první z nich podílet na tvorbě MOOC. I střední školy však mohou být aktivní, a mají-li kvalitní pedagogy a vůli vzdělávat otevřeně, mohou sami kurz vyprodukovat. Kromě zvýšení prestiže školy mohou MOOC pro SŠ fungovat podobně jako pro vysoké školy - být
způsobem, jak přesvědčit nerozhodné studenty
na nižší školní úrovni, aby šli studovat k nim. Velkou příležitost představuje navíc fakt, že mnohé SŠ učí podle podobných materiálů. Vytvořením jednoho kvalitního MOOC by se mohl kurz rozšířit na desítky škol a tisíce studentů v ČR.
Kde najít nejvíce MOOC kurzů na jednom místě? Využijte stránky www.class-central.com a www.coursetalk.com/.

1) Lze studovat zde: https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x#.VQVrAY6G-gw.
2) Lze studovat zde: https://www.coursera.org/course/wh1300.
3) Více informací zde: https://www.edx.org/high-school-initiative.
4) Více informací zde: https://www.edx.org/course/justice-harvardx-er22-1x#.VQVrC46G-gw.