Máme si co říci

Vydáno:

V roce 2013 byla zahájena spolupráce mezi třineckým gymnáziem a Odborem sociálních věcí Městského úřadu v Třinci. Původní záměr uskutečnit pro třinecké seniory několik přednášek, které by připravili a realizovali žáci gymnázia, postupem času přerostl v několikaletou spolupráci. Výsledkem je projekt „Seniorgymnázium“, který si na Třinecku získává stále více příznivců a účastníků.

Máme si co říci
Mgr.
Romana
Cieslarová,
Ph. D.,
ředitelka Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace
V dohledu nad přípravou lekcí, které se uskutečňují většinou přímo v prostorách třineckého Klubu seniorů vždy jednou za měsíc, se střídají jednotlivé předmětové komise našeho gymnázia. Na konci školního roku, který se v případě Seniorgymnázia kryje s rokem kalendářním, získávají pravidelní účastníci přednášek z řad seniorů osvědčení o úspěšném absolvování ročníku. Jistě tam však nechodí kvůli tomuto dokumentu, ten je jen symbolickým dokladem. Skutečným důvodem je smysluplné trávení volného času, realizace touhy po celoživotním vzdělávání, chuť komunikovat a radost ze setkávání jak s vrstevníky, tak s příslušníky jiných generací.
Největším rizikem spolupráce byl na počátku projektu z pohledu školy nedostatek žáků ochotných věnovat svůj volný čas přípravě přednášky i samotné realizaci dobrovolné aktivity. Obavy se však nepotvrdily. Vždy se najdou jednotlivci nebo skupinky žáků, kteří vnímají smysluplnost těchto mezigeneračních setkání, a to i s vědomím, že v době chřipkové epidemie, náledí či naopak úporného červnového horka se do Klubu seniorů dostaví třeba jen deset zájemců. Žáci, zkoušející si mnohdy roli pedagogů poprvé v životě, si většinou uvědomují, že udělat v jediném odpoledni radost deseti lidem není vůbec málo.
A o která témata byl největší zájem? Nejvíce posluchačů se do Klubu seniorů dostavilo na přednášku věnovanou soudobým informačním technologiím. Zařízení dnešními mladými lidmi využívaná naprosto přirozeně - notebooky, tablety, USB flash disky a jiné - se po překonání úvodních terminologických problémů podařilo nakonec prezentovat velmi úspěšně. Kladný ohlas měla také přednáška o celosvětové navigační hře geocaching. Žáci gymnázia seznámili seniory s pravidly hry i vybavením potřebným pro tuto aktivitu zajímavou formou. Na názorných příkladech dokumentovali rozvoj geocachingu v České republice, ale prozradili také rozmístění takzvaných kešek v nejbližším okolí domovů účastníků přednášky.
Současní senioři měli mnohdy jen omezené možnosti cestovat, a tak vítají vystoupení přibližující jim více či méně vzdálená místa naší planety. Živá diskuse provázela například přednášku o úspěšné školní exkurzi do Pobaltí a Petrohradu. O své nevšední zážitky se se seniory podělil rovněž žák reprezentující třinecké gymnázium i celou Českou republiku v mezinárodním kole lingvistické olympiády v Pekingu. Mimořádnou pozornost pak vyvolala přednáška studenta, který strávil letní prázdniny jako dobrovolník v izraelské armádě.
Adventní čas je tradičně spojen s vánočními tématy. Na loňský prosinec si proto děti nižších ročníků gymnázia ve spolupráci s vyučujícími anglického jazyka připravily divadelní scénku s vánoční tematikou, prezentaci anglických vánočních zvyků, koled i ochutnávku tradičních pokrmů spjatých s oslavou Vánoc ve Velké Británii. S ochutnávkou tradičních jídel (například sušené šunky Jamón Serrano) byla spojena i prezentace španělské kultury a přednáška na téma Halloween - tradice a zvyky, pro kterou žáci doma připravili dýňové muffiny a jiné dobroty z plodu tykve.
Úroveň estetické výchovy na naší škole prezentovali žáci formou představení historie sborového zpěvu na třineckém gymnáziu, po níž následoval koncert školního pěveckého sboru. V aule gymnázia senioři následně zhlédli též komentovanou prezentaci výtvarných děl našich žáků a byli seznámeni s různými výtvarnými technikami.
Chemii zastupovala přednáška na téma Současné trendy v potravinářství a na co si dát pozor. Byla doplněna o jednoduché ukázky analýzy přítomnosti nežádoucích složek v některých potravinách a porovnání jejich kvality. Z dalších námětů přednášek zmiňme alespoň programování robotů Lego Mindstorms, dějiny olympijských her, program u příležitosti Roku české hudby a jiné.
Jednotlivé lekce Seniorgymnázia byly vždy pojaty interaktivně. Pro seniory byly připraveny křížovky a rébusy, učili se zpívat píseň v cizím jazyce, zapojovali se nejen zvídavými dotazy, ale i sdílením svých zkušeností a postřehů, takže většina přednášek postupně přerostla v příjemnou neformální besedu. Přínos dlouhodobého projektu je pro žáky gymnázia jednoznačný: zvyšování komunikačních dovedností, získávání zkušeností s prezentací na veřejnosti, ale také prohloubení empatie a nahlédnutí do tak trochu jiného světa. Svědčí o tom i názory zapojených:
-
Jeden dědeček si s námi dokonce zazpíval Jingle Bells v angličtině. Při zpěvu závěrečných Rolniček se k nám mnoho z diváků přidalo, a z toho jsme měli ohromnou radost.
-
V dnešní době, kdy jsou mezigenerační rozdíly údajně propastné, jsou projekty jako „Seniorgymnázium“ přínosné. Slouží totiž ke vzájemnému obohacení mezi generací našich dědečků a babiček a námi - generací svobody, cestování, cizích jazyků a moderních technologií.
-
Příjemným překvapením je pro studenty nadšení, s jakým senioři informace přijímají. Studenti by asi jen stěží hledali zapálenější publikum.
-
Důležitým efektem je odbourávání oboustranných stereotypů mezi generacemi a sblížení občanů města.
-
Studenti, kteří se odhodlali seniorům určité téma přiblížit, se jednak naučí prezentovat nabyté vědomosti a zkušenosti před „netradičním“ a pro ně novým publikem, jednak mnohdy zjistí, jak moc danému tématu rozumějí, protože jak řekl Einstein: „Látce rozumíte bezpečně teprve tehdy, když jste schopný ji vysvětlit vlastní babičce.“
-
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že zdejší senioři jsou velice zvídaví lidé, kteří se od studentů nenechají jen tak „opít rohlíkem“.
-
Zajímavé životní zkušenosti posluchačů otevírají studentům oči a mnohdy se dozvědí věci, které ve škole nikdy neuslyší.
-
Akce odbourává předsudky na obou stranách: senioři vidí mladé při „bohulibých“ mimoškolních aktivitách, studenti zase poznají aktivní seniory, kteří rozhodně nepatří „do starého železa“.
Postřehy žáků, kteří se zapojili do projektu Seniorgymnázium, vděčné reakce třineckých seniorů i společné diskuse obou stran ukazují, že navzdory mínění mnohých si tyto generace rozhodně mají co říci.

Související dokumenty